sri ganapathi adhanga pooja

Ganesh 1 e1695113656551

sri ganapathi adhanga pooja – శ్రీ గణపతి అధాంగ పూజ ఓం గణేశాయ నమః                 పాదౌ పూజయామి ఓం ఏకదంతాయ నమః            గుల్భౌ పూజయామి ఓం విగ్నరాజాయ నమః           జంఘే పూజయామి ఓం శుర్పకర్నాయ నమః           జానునీ పూజయామి ఓం ఆఘవాహనయ నమః        …