Vishnu astothara satha namavali

LORD VISHNU e1696153872232

Vishnu astothara satha namavali – శ్రీ విష్ణు అష్టోత్రం ఓం విష్ణవే నమః | ఓం జిష్ణవే నమః | ఓం వషట్కారాయ నమః | ఓం దేవదేవాయ నమః | ఓం వృషాకపయే నమః | ఓం దామోదరాయ నమః | ఓం దీనబంధవే నమః | ఓం ఆదిదేవాయ నమః | ఓం అదితేస్తుతాయ నమః | 9 | ఓం పుండరీకాయ నమః | ఓం పరానందాయ నమః | ఓం …