sri venkateswara stotram

Venkateswara

Sri Venkateswara Stotram  – శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రం కమలాకుచ చూచుక కుంకమతో నియతారుణి తాతుల నీలతనో । కమలాయత లోచన లోకపతే విజయీభవ వేంకట శైలపతే ॥ సచతుర్ముఖ షణ్ముఖ పంచముఖే ప్రముఖా ఖిలదైవత మౌళిమణే । శరణాగత వత్సల సారనిధే పరిపాలయ మాం వృష శైలపతే ॥ అతివేలతయా తవ దుర్విషహై రను వేలకృతై రపరాధశతైః । భరితం త్వరితం వృష శైలపతే పరయా కృపయా పరిపాహి హరే ॥ అధి వేంకట శైల …