Sri Matangi Ashtottara Shatanamavali

Sri Matangi e1694871245465

Sri Matangi Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ మాతంగీ అష్టోత్తరశతనామావళిః ఓం మహామత్తమాతంగిన్యై నమః | ఓం సిద్ధిరూపాయై నమః | ఓం యోగిన్యై నమః | ఓం భద్రకాళ్యై నమః | ఓం రమాయై నమః | ఓం భవాన్యై నమః | ఓం భయప్రీతిదాయై నమః | ఓం భూతియుక్తాయై నమః | ఓం భవారాధితాయై నమః | ౯ ఓం భూతిసంపత్కర్యై నమః | ఓం జనాధీశమాత్రే నమః | ఓం ధనాగారదృష్ట్యై నమః …