Harivarasanam lyrics in Telugu

Ayyappa 3

Harivarasanam lyrics in Telugu – హరివరాసనం విశ్వమోహనం శరణం అయ్యప్ప స్వామి శరణం అయ్యప్ప | శరణం అయ్యప్ప స్వామి శరణం అయ్యప్ప || హరివరాసనం స్వామి విశ్వమోహనం | హరిదదిస్వరం ఆరాధ్యపాదుకం || అరివిమర్థనం స్వామి నిత్యనర్తనం | హరిహరాత్మజం స్వామి దేవమాశ్రయే || 1 || శరణం అయ్యప్ప స్వామి శరణం అయ్యప్ప | శరణం అయ్యప్ప స్వామి శరణం అయ్యప్ప || శరణకీర్తనం స్వామి శక్తమానసం | భరణలోలుపం స్వామి నర్తనాలసం …