Shiva Sahasranama Stotram in Telugu

SHIVANANDA LAHARI e1694869161776

Shiva Sahasranama Stotram in Telugu – శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రం ధ్యానం శాంతం పద్మాసనస్థం శశిధరమకుటం పంచవక్త్రం త్రినేత్రం శూలం వజ్రం చ ఖడ్గం పరశుమభయదం దక్షభాగే వహన్తం | నాగం పాశం చ ఘంటాం ప్రళయహుతవహం చాంకుశం వామభాగే నానాలంకారయుక్తం స్ఫటికమణినిభం పార్వతీశం నమామి || స్తోత్రం ఓం స్థిరః స్థాణుః ప్రభుర్భీమః ప్రవరో వరదో వరః | సర్వాత్మా సర్వవిఖ్యాతః సర్వః సర్వకరో భవః || 1 || జటీ చర్మీ …