Vaibhava Lakshmi Ashtothram

Vaibhava Lakshmi e1695460924458

Vaibhava Lakshmi Ashtothram in Telugu – శ్రీ వైభవ లక్ష్మి అష్టోత్తరం ఓం శ్రీ ప్రకృత్యై నమః ఓం వికృత్యై నమః ఓం విద్యాయై నమః ఓం సర్వభూత హిత ప్రదాయై నమః ఓం శ్రద్ధాయై నమః ఓం విభూత్యై నమః ఓం సురభ్యై నమః ఓం పరమాత్మకాయై నమః ఓం వాచే నమః ఓం పద్మాలయాయై నమః || 10 || ఓం పద్మాయై నమః ఓం శుచయే నమః ఓం స్వాహాయై నమః …