Budha Ashtottara Shatanamavali

Budha e1695457649853

Budha Ashtottara Shatanamavali in Telugu – బుధ అష్టోత్తర శతనామావళిః ఓం బుధాయ నమః | ఓం బుధార్చితాయ నమః | ఓం సౌమ్యాయ నమః | ఓం సౌమ్యచిత్తాయ నమః | ఓం శుభప్రదాయ నమః | ఓం దృఢవ్రతాయ నమః | ఓం దృఢఫలాయ నమః | ఓం శ్రుతిజాలప్రబోధకాయ నమః | ఓం సత్యవాసాయ నమః | 9 | ఓం సత్యవచసే నమః | ఓం శ్రేయసాం పతయే నమః …