naga devatha ashtottara shatanamavali

Naga Devata
image_print

Naga devatha Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ నాగదేవతా అష్టోత్తరశతనామావళీ

ఓం అనంతాయ నమః |
ఓం ఆదిశేషాయ నమః |
ఓం అగదాయ నమః |
ఓం అఖిలోర్వేచరాయ నమః |
ఓం అమితవిక్రమాయ నమః |
ఓం అనిమిషార్చితాయ నమః |
ఓం ఆదివంద్యానివృత్తయే నమః |
ఓం వినాయకోదరబద్ధాయ నమః |
ఓం విష్ణుప్రియాయ నమః | ౯
ఓం వేదస్తుత్యాయ నమః |
ఓం విహితధర్మాయ నమః |
ఓం విషధరాయ నమః |
ఓం శేషాయ నమః |
ఓం శత్రుసూదనాయ నమః |
ఓం అశేషఫణామండలమండితాయ నమః |
ఓం అప్రతిహతానుగ్రహదాయినే నమః |
ఓం అమితాచారాయ నమః |
ఓం అఖండైశ్వర్యసంపన్నాయ నమః | ౧౮
ఓం అమరాహిపస్తుత్యాయ నమః |
ఓం అఘోరరూపాయ నమః |
ఓం వ్యాలవ్యాయ నమః |
ఓం వాసుకయే నమః |
ఓం వరప్రదాయకాయ నమః |
ఓం వనచరాయ నమః |
ఓం వంశవర్ధనాయ నమః |
ఓం వాసుదేవశయనాయ నమః |
ఓం వటవృక్షార్చితాయ నమః | ౨౭
ఓం విప్రవేషధారిణే నమః |
ఓం త్వరితాగమనాయ నమః |
ఓం తమోరూపాయ నమః |
ఓం దర్పీకరాయ నమః |
ఓం ధరణీధరాయ నమః |
ఓం కశ్యపాత్మజాయ నమః |
ఓం కాలరూపాయ నమః |
ఓం యుగాధిపాయ నమః |
ఓం యుగంధరాయ నమః | ౩౬
ఓం రశ్మివంతాయ నమః |
ఓం రమ్యగాత్రాయ నమః |
ఓం కేశవప్రియాయ నమః |
ఓం విశ్వంభరాయ నమః |
ఓం శంకరాభరణాయ నమః |
ఓం శంఖపాలాయ నమః |
ఓం శంభుప్రియాయ నమః |
ఓం షడాననాయ నమః |
ఓం పంచశిరసే నమః | ౪౫
ఓం పాపనాశాయ నమః |
ఓం ప్రమదాయ నమః |
ఓం ప్రచండాయ నమః |
ఓం భక్తివశ్యాయ నమః |
ఓం భక్తరక్షకాయ నమః |
ఓం బహుశిరసే నమః |
ఓం భాగ్యవర్ధనాయ నమః |
ఓం భవభీతిహరాయ నమః |
ఓం తక్షకాయ నమః | ౫౪
ఓం లోకత్రయాధీశాయ నమః |
ఓం శివాయ నమః |
ఓం వేదవేద్యాయ నమః |
ఓం పూర్ణాయ నమః |
ఓం పుణ్యాయ నమః |
ఓం పుణ్యకీర్తయే నమః |
ఓం పటేశాయ నమః |
ఓం పారగాయ నమః |
ఓం నిష్కలాయ నమః | ౬౩
ఓం వరప్రదాయ నమః |
ఓం కర్కోటకాయ నమః |
ఓం శ్రేష్ఠాయ నమః |
ఓం శాంతాయ నమః |
ఓం దాంతాయ నమః |
ఓం ఆదిత్యమర్దనాయ నమః |
ఓం సర్వపూజ్యాయ నమః |
ఓం సర్వాకారాయ నమః |
ఓం నిరాశయాయ నమః | ౭౨
ఓం నిరంజనాయ నమః |
ఓం ఐరావతాయ నమః |
ఓం శరణ్యాయ నమః |
ఓం సర్వదాయకాయ నమః |
ఓం ధనంజయాయ నమః |
ఓం అవ్యక్తాయ నమః |
ఓం వ్యక్తరూపాయ నమః |
ఓం తమోహరాయ నమః |
ఓం యోగీశ్వరాయ నమః | ౮౧
ఓం కల్యాణాయ నమః |
ఓం వాలాయ నమః |
ఓం బ్రహ్మచారిణే నమః |
ఓం శంకరానందకరాయ నమః |
ఓం జితక్రోధాయ నమః |
ఓం జీవాయ నమః |
ఓం జయదాయ నమః |
ఓం జపప్రియాయ నమః |
ఓం విశ్వరూపాయ నమః | ౯౦
ఓం విధిస్తుతాయ నమః |
ఓం విధీంద్రశివసంస్తుత్యాయ నమః |
ఓం శ్రేయప్రదాయ నమః |
ఓం ప్రాణదాయ నమః |
ఓం విష్ణుతల్పాయ నమః |
ఓం గుప్తాయ నమః |
ఓం గుప్తతరాయ నమః |
ఓం రక్తవస్త్రాయ నమః |
ఓం రక్తభూషాయ నమః | ౯౯
ఓం భుజంగాయ నమః |
ఓం భయరూపాయ నమః |
ఓం సరీసృపాయ నమః |
ఓం సకలరూపాయ నమః |
ఓం కద్రువాసంభూతాయ నమః |
ఓం ఆధారవిధిపథికాయ నమః |
ఓం సుషుమ్నాద్వారమధ్యగాయ నమః |
ఓం ఫణిరత్నవిభూషణాయ నమః |
ఓం నాగేంద్రాయ నమః || ౧౦౮
ఇతి నాగదేవతాష్టోత్తరశతనామావళిః |