Dakshinamurthy Ashtothram

Dakshinamurthy
image_print

Dakshinamurthy Ashtothram – శ్రీ దక్షిణామూర్తి అష్టోత్రం

ఓం విద్యారూపిణే నమః |
ఓం మహాయోగినే నమః |
ఓం శుద్ధజ్ఞానినే నమః |
ఓం పినాకధృతే నమః |
ఓం రత్నాలంకృతసర్వాంగినే నమః |
ఓం రత్నమౌళయే నమః |
ఓం జటాధరాయ నమః |
ఓం గంగాధరాయ నమః |
ఓం అచలవాసినే నమః | ౯
ఓం మహాజ్ఞానినే నమః |
ఓం సమాధికృతే నమః |
ఓం అప్రమేయాయ నమః |
ఓం యోగనిధయే నమః |
ఓం తారకాయ నమః |
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః |
ఓం బ్రహ్మరూపిణే నమః |
ఓం జగద్వ్యాపినే నమః |
ఓం విష్ణుమూర్తయే నమః | ౧౮
ఓం పురాతనాయ నమః |
ఓం ఉక్షవాహాయ నమః |
ఓం చర్మవాససే నమః |
ఓం పీతాంబర విభూషణాయ నమః |
ఓం మోక్షదాయినే నమః |
ఓం మోక్ష నిధయే నమః |
ఓం అంధకారయే నమః |
ఓం జగత్పతయే నమః |
ఓం విద్యాధారిణే నమః | ౨౭
ఓం శుక్లతనవే నమః |
ఓం విద్యాదాయినే నమః |
ఓం గణాధిపాయ నమః |
ఓం ప్రౌఢాపస్మృతి సంహర్త్రే నమః |
ఓం శశిమౌళయే నమః |
ఓం మహాస్వనాయ నమః |
ఓం సామప్రియాయ నమః |
ఓం అవ్యయాయ నమః |
ఓం సాధవే నమః | ౩౬
ఓం సర్వవేదైరలంకృతాయ నమః |
ఓం హస్తే వహ్ని ధరాయ నమః |
ఓం శ్రీమతే మృగధారిణే నమః |
ఓం వశంకరాయ నమః |
ఓం యజ్ఞనాథాయ నమః |
ఓం క్రతుధ్వంసినే నమః |
ఓం యజ్ఞభోక్త్రే నమః |
ఓం యమాంతకాయ నమః |
ఓం భక్తానుగ్రహమూర్తయే నమః | ౪౫
ఓం భక్తసేవ్యాయ నమః |
ఓం వృషధ్వజాయ నమః |
ఓం భస్మోద్ధూళితసర్వాంగాయ నమః |
ఓం అక్షమాలాధరాయ నమః |
ఓం మహతే నమః |
ఓం త్రయీమూర్తయే నమః |
ఓం పరబ్రహ్మణే నమః |
ఓం నాగరాజైరలంకృతాయ నమః |
ఓం శాంతరూపాయమహాజ్ఞానినే నమః | ౫౪
ఓం సర్వలోకవిభూషణాయ నమః |
ఓం అర్ధనారీశ్వరాయ నమః |
ఓం దేవాయ నమః |
ఓం మునిసేవ్యాయ నమః |
ఓం సురోత్తమాయ నమః |
ఓం వ్యాఖ్యానదేవాయ నమః |
ఓం భగవతే నమః |
ఓం రవిచంద్రాగ్నిలోచనాయ నమః |
ఓం జగద్గురవే నమః | ౬౩
ఓం మహాదేవాయ నమః |
ఓం మహానంద పరాయణాయ నమః |
ఓం జటాధారిణే నమః |
ఓం మహాయోగినే నమః |
ఓం జ్ఞానమాలైరలంకృతాయ నమః |
ఓం వ్యోమగంగాజలస్థానాయ నమః |
ఓం విశుద్ధాయ నమః |
ఓం యతయే నమః |
ఓం ఊర్జితాయ నమః | ౭౨
ఓం తత్త్వమూర్తయే నమః |
ఓం మహాయోగినే నమః |
ఓం మహాసారస్వతప్రదాయ నమః |
ఓం వ్యోమమూర్తయే నమః |
ఓం భక్తానామిష్టాయ నమః |
ఓం కామఫలప్రదాయ నమః |
ఓం పరమూర్తయే నమః |
ఓం చిత్స్వరూపిణే నమః |
ఓం తేజోమూర్తయే నమః | ౮౧
ఓం అనామయాయ నమః |
ఓం వేదవేదాంగ తత్త్వజ్ఞాయ నమః |
ఓం చతుఃషష్టికళానిధయే నమః |
ఓం భవరోగభయధ్వంసినే నమః |
ఓం భక్తానామభయప్రదాయ నమః |
ఓం నీలగ్రీవాయ నమః |
ఓం లలాటాక్షాయ నమః |
ఓం గజచర్మణే నమః |
ఓం గతిప్రదాయ నమః | ౯౦
ఓం అరాగిణే నమః |
ఓం కామదాయ నమః |
ఓం తపస్వినే నమః |
ఓం విష్ణువల్లభాయ నమః |
ఓం బ్రహ్మచారిణే నమః |
ఓం సన్యాసినే నమః |
ఓం గృహస్థాశ్రమకారణాయ నమః |
ఓం దాంతాయ నమః |
ఓం శమవతాం శ్రేష్ఠాయ నమః | ౯౯
ఓం సత్యరూపాయ నమః |
ఓం దయాపరాయ నమః |
ఓం యోగపట్టాభిరామాయ నమః |
ఓం వీణాధారిణే నమః |
ఓం విచేతనాయ నమః |
ఓం మతి ప్రజ్ఞాసుధాధారిణే నమః |
ఓం ముద్రాపుస్తకధారణాయ నమః |
ఓం వేతాళాది పిశాచౌఘ రాక్షసౌఘ వినాశనాయ నమః |
ఓం రోగాణాం వినిహంత్రే నమః |
ఓం సురేశ్వరాయ నమః | ౧౦౯
ఇతి శ్రీ దక్షిణామూర్తి అష్టోత్తరశతనామావళీ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *