Angaraka Ashtottara Shatanamavali

Angaraka e1695455571251
image_print

Angaraka Ashtottara Shatanamavali in Telugu – శ్రీ అంగారక అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం మహీసుతాయ నమః |
ఓం మహాభాగాయ నమః |
ఓం మంగళాయ నమః |
ఓం మంగళప్రదాయ నమః |
ఓం మహావీరాయ నమః |
ఓం మహాశూరాయ నమః |
ఓం మహాబలపరాక్రమాయ నమః |
ఓం మహారౌద్రాయ నమః |
ఓం మహాభద్రాయ నమః | ౯
ఓం మాననీయాయ నమః |
ఓం దయాకరాయ నమః |
ఓం మానదాయ నమః |
ఓం అమర్షణాయ నమః |
ఓం క్రూరాయ నమః |
ఓం తాపపాపవివర్జితాయ నమః |
ఓం సుప్రతీపాయ నమః |
ఓం సుతామ్రాక్షాయ నమః |
ఓం సుబ్రహ్మణ్యాయ నమః | ౧౮
ఓం సుఖప్రదాయ నమః |
ఓం వక్రస్తంభాదిగమనాయ నమః |
ఓం వరేణ్యాయ నమః |
ఓం వరదాయ నమః |
ఓం సుఖినే నమః |
ఓం వీరభద్రాయ నమః |
ఓం విరూపాక్షాయ నమః |
ఓం విదూరస్థాయ నమః |
ఓం విభావసవే నమః | ౨౭
ఓం నక్షత్రచక్రసంచారిణే నమః |
ఓం క్షత్రపాయ నమః |
ఓం క్షాత్రవర్జితాయ నమః |
ఓం క్షయవృద్ధివినిర్ముక్తాయ నమః |
ఓం క్షమాయుక్తాయ నమః |
ఓం విచక్షణాయ నమః |
ఓం అక్షీణఫలదాయ నమః |
ఓం చక్షుర్గోచరాయ నమః |
ఓం శుభలక్షణాయ నమః | ౩౬
ఓం వీతరాగాయ నమః |
ఓం వీతభయాయ నమః |
ఓం విజ్వరాయ నమః |
ఓం విశ్వకారణాయ నమః |
ఓం నక్షత్రరాశిసంచారాయ నమః |
ఓం నానాభయనికృంతనాయ నమః |
ఓం కమనీయాయ నమః |
ఓం దయాసారాయ నమః |
ఓం కనత్కనకభూషణాయ నమః | ౪౫
ఓం భయఘ్నాయ నమః |
ఓం భవ్యఫలదాయ నమః |
ఓం భక్తాభయవరప్రదాయ నమః |
ఓం శత్రుహంత్రే నమః |
ఓం శమోపేతాయ నమః |
ఓం శరణాగతపోషకాయ నమః |
ఓం సాహసినే నమః |
ఓం సద్గుణాయ నమః
ఓం అధ్యక్షాయ నమః | ౫౪
ఓం సాధవే నమః |
ఓం సమరదుర్జయాయ నమః |
ఓం దుష్టదూరాయ నమః |
ఓం శిష్టపూజ్యాయ నమః |
ఓం సర్వకష్టనివారకాయ నమః |
ఓం దుశ్చేష్టవారకాయ నమః |
ఓం దుఃఖభంజనాయ నమః |
ఓం దుర్ధరాయ నమః |
ఓం హరయే నమః | ౬౩
ఓం దుఃస్వప్నహంత్రే నమః |
ఓం దుర్ధర్షాయ నమః |
ఓం దుష్టగర్వవిమోచకాయ నమః |
ఓం భరద్వాజకులోద్భూతాయ నమః |
ఓం భూసుతాయ నమః |
ఓం భవ్యభూషణాయ నమః |
ఓం రక్తాంబరాయ నమః |
ఓం రక్తవపుషే నమః |
ఓం భక్తపాలనతత్పరాయ నమః | ౭౨
ఓం చతుర్భుజాయ నమః |
ఓం గదాధారిణే నమః |
ఓం మేషవాహాయ నమః |
ఓం మితాశనాయ నమః |
ఓం శక్తిశూలధరాయ నమః |
ఓం శక్తాయ నమః |
ఓం శస్త్రవిద్యావిశారదాయ నమః |
ఓం తార్కికాయ నమః |
ఓం తామసాధారాయ నమః | ౮౧
ఓం తపస్వినే నమః |
ఓం తామ్రలోచనాయ నమః |
ఓం తప్తకాంచనసంకాశాయ నమః |
ఓం రక్తకింజల్కసన్నిభాయ నమః |
ఓం గోత్రాధిదేవాయ నమః |
ఓం గోమధ్యచరాయ నమః |
ఓం గుణవిభూషణాయ నమః |
ఓం అసృజే నమః |
ఓం అంగారకాయ నమః | ౯౦
ఓం అవంతీదేశాధీశాయ నమః |
ఓం జనార్దనాయ నమః |
ఓం సూర్యయామ్యప్రదేశస్థాయ నమః |
ఓం యౌవనాయ నమః |
ఓం యామ్యదిఙ్ముఖాయ నమః |
ఓం త్రికోణమండలగతాయ నమః |
ఓం త్రిదశాధిపసన్నుతాయ నమః |
ఓం శుచయే నమః |
ఓం శుచికరాయ నమః | ౯౯
ఓం శూరాయ నమః |
ఓం శుచివశ్యాయ నమః |
ఓం శుభావహాయ నమః |
ఓం మేషవృశ్చికరాశీశాయ నమః |
ఓం మేధావినే నమః |
ఓం మితభాషణాయ నమః |
ఓం సుఖప్రదాయ నమః |
ఓం సురూపాక్షాయ నమః |
ఓం సర్వాభీష్టఫలప్రదాయ నమః | ౧౦౮ |
ఇతి శ్రీ అంగారక అష్టోత్తరశతనామావళిః |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *