Siddhi Vinayaka Stotram

Gananayaka e1695898399564

Siddhi Vinayaka Stotram in Telugu – సిద్ధి వినాయక స్తోత్రం విఘ్నేశ విఘ్నచయఖండననామధేయ శ్రీశంకరాత్మజ సురాధిపవంద్యపాద | దుర్గామహావ్రతఫలాఖిలమంగలాత్మన్ విఘ్నం మమాపహర సిద్ధివినాయక త్వమ్ || ౧ || సత్పద్మరాగమణివర్ణశరీరకాంతిః శ్రీసిద్ధిబుద్ధిపరిచర్చితకుంకుమశ్రీః | దక్షస్తనే వలయితాతిమనోజ్ఞశుండో విఘ్నం మమాపహర సిద్ధివినాయక త్వమ్ || ౨ || పాశాంకుశాబ్జపరశూంశ్చ దధచ్చతుర్భి- -ర్దోర్భిశ్చ శోణకుసుమస్త్రగుమాంగజాతః | సిందూరశోభితలలాటవిధుప్రకాశో విఘ్నం మమాపహర సిద్ధివినాయక త్వమ్ || ౩ || కార్యేషు విఘ్నచయభీతవిరంచిముఖ్యైః సంపూజితః సురవరైరపి మోదకాద్యైః | సర్వేషు చ …