SHIVASHTAKAM

శివాష్టకమ్ ప్రభుం ప్రాణనాథం విభుం విశ్వనాథం జగన్నాథ నాథం సదానంద భాజాం | భవద్భవ్య భూతేశ్వరం భూతనాథం, శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే || 1 || గళే రుండమాలం తనౌ సర్పజాలం మహాకాల కాలం గణేశాది పాలం | జటాజూట గంగోత్తరంగైర్విశాలం, శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే || 2|| ముదామాకరం మండనం మండయంతం మహా మండలం భస్మ భూషాధరం తమ్ | అనాదిం హ్యపారం మహా మోహమారం, శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే || …