ఏ నక్షత్రానికి ఏ గణపతి స్వరూప ఆరాధన చెయ్యాలి

Ganesh 1 e1695113656551

ఏ నక్షత్రానికి ఏ గణపతి స్వరూప ఆరాధన చెయ్యాలి ఏ నక్షత్రానికి ఏ గణపతి స్వరూప ఆరాధన చెయ్యాలో వివరణ అశ్విని — ద్వి ముఖ గణపతి ‌ భరణి — సిద్ద గణపతి. కృత్తిక – ఉఛ్ఛిష్ఠ గణపతి . రోహిణి – విఘ్న గణపతి ‌ మృగశిర – క్షిప్ర గణపతి. ఆరుద్ర – హేరంబ గణపతి . పునర్వసు – లక్ష్మి గణపతి. పుష్యమి – మహ గణపతి. ఆశ్లేష – విజయ …

సంకటహర చతుర్థి ‬పూజ వ్రత విధానం

Ganesh

సంకటహర చతుర్థి ‬పూజ వ్రత విధానం గణపతి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన తిధులలో ప్రధానమైనది చవితి తిది. అయితే ఈ చవితి లేదా చతుర్థి పూజను రెండు రకములుగా ఆచరించెదరు. మొదటిది వరదచతుర్థి, రెండవది సంకష్టహర చతుర్థి  అమావాస్య తరువాత వచ్చే చతుర్థిరోజున చేసే వ్రతంను వరదచతుర్థి అని, పౌర్ణమి తరువాత వచ్చే చతుర్థిరోజున చేసే వ్రతంను సంకష్టహర చతుర్థి / సంకటహర చతుర్థి వ్రతం  అంటారు. ఇందులో వరదచతుర్థి ని వినాయక వ్రతం గా వినాయక చవితి …

GANAPATI GAKARA ASHTOTTARA SATANAMA STOTRAM

Ganesh

GANAPATI GAKARA ASHTOTTARA SATANAMA STOTRAM – గణపతి గకార అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్ గకారరూపో గంబీజో గణేశో గణవందితః | గణనీయో గణోగణ్యో గణనాతీత సద్గుణః || 1 || గగనాదికసృద్గంగాసుతోగంగాసుతార్చితః | గంగాధరప్రీతికరోగవీశేడ్యోగదాపహః || 2 || గదాధరనుతో గద్యపద్యాత్మకకవిత్వదః | గజాస్యో గజలక్ష్మీవాన్ గజవాజిరథప్రదః || 3 || గంజానిరత శిక్షాకృద్గణితజ్ఞో గణోత్తమః | గండదానాంచితోగంతా గండోపల సమాకృతిః || 4 || గగన వ్యాపకో గమ్యో గమానాది వివర్జితః | గండదోషహరో …

GANAPATI ASHTOTTARA SATANAMA STOTRAM

Ganesh

GANAPATI ASHTOTTARA SATANAMA STOTRAM – గణేశ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రమ్ గకారరూపో గంబీజో గణేశో గణవందితః | గణనీయో గణోగణ్యో గణనాతీత సద్గుణః || 1 || గగనాదికసృద్గంగాసుతోగంగాసుతార్చితః | గంగాధరప్రీతికరోగవీశేడ్యోగదాపహః || 2 || గదాధరనుతో గద్యపద్యాత్మకకవిత్వదః | గజాస్యో గజలక్ష్మీవాన్ గజవాజిరథప్రదః || 3 || గంజానిరత శిక్షాకృద్గణితజ్ఞో గణోత్తమః | గండదానాంచితోగంతా గండోపల సమాకృతిః || 4 || గగన వ్యాపకో గమ్యో గమానాది వివర్జితః | గండదోషహరో గండ …