Daya Satakam

Daya Satakam e1696157674340

Daya Satakam in Telugu – దయా శతకం ప్రపద్యే తం గిరిం ప్రాయః శ్రీనివాసానుకంపయా | ఇక్షుసారస్రవంత్యేవ యన్మూర్త్యా శర్కరాయితమ్ || ౧ || విగాహే తీర్థబహులాం శీతలాం గురుసంతతిమ్ | శ్రీనివాసదయాంభోధిపరీవాహపరంపరామ్ || ౨ || కృతినః కమలావాసకారుణ్యైకాంతినో భజే | ధత్తే యత్సూక్తిరూపేణ త్రివేదీ సర్వయోగ్యతామ్ || ౩ || పరాశరముఖాన్వందే భగీరథనయే స్థితాన్ | కమలాకాంతకారుణ్యగంగాప్లావితమద్విధాన్ || ౪ || అశేషవిఘ్నశమనమనీకేశ్వరమాశ్రయే | శ్రీమతః కరుణాంభోధౌ శిక్షాస్రోత ఇవోత్థితమ్ || ౫ …