Hanuman Sahasranamavali in Telugu

Hanuman

Hanuman Sahasranamavali in Telugu – శ్రీ హనుమత్సహస్రనామావళిః ఓం హనుమతే నమః | ఓం శ్రీప్రదాయ నమః | ఓం వాయుపుత్రాయ నమః | ఓం రుద్రాయ నమః | ఓం నయాయ నమః | ఓం అజరాయ నమః | ఓం అమృత్యవే నమః | ఓం వీరవీరాయ నమః | ఓం గ్రామవాసాయ నమః | ఓం జనాశ్రయాయ నమః | ఓం ధనదాయ నమః | ఓం నిర్గుణాకారాయ నమః | …