Hanuman Sahasranamavali in Telugu

Hanuman
image_print

Hanuman Sahasranamavali in Telugu – శ్రీ హనుమత్సహస్రనామావళిః

ఓం హనుమతే నమః |
ఓం శ్రీప్రదాయ నమః |
ఓం వాయుపుత్రాయ నమః |
ఓం రుద్రాయ నమః |
ఓం నయాయ నమః |
ఓం అజరాయ నమః |
ఓం అమృత్యవే నమః |
ఓం వీరవీరాయ నమః |
ఓం గ్రామవాసాయ నమః |
ఓం జనాశ్రయాయ నమః |
ఓం ధనదాయ నమః |
ఓం నిర్గుణాకారాయ నమః |
ఓం వీరాయ నమః |
ఓం నిధిపతయే నమః |
ఓం మునయే నమః |
ఓం పింగాక్షాయ నమః |
ఓం వరదాయ నమః |
ఓం వాగ్మినే నమః |
ఓం సీతాశోకవినాశనాయ నమః |
ఓం శివాయ నమః | ౨౦
ఓం శర్వాయ నమః |
ఓం పరాయ నమః |
ఓం అవ్యక్తాయ నమః |
ఓం వ్యక్తావ్యక్తాయ నమః |
ఓం ధరాధరాయ నమః |
ఓం పింగకేశాయ నమః |
ఓం పింగరోమాయ నమః |
ఓం శ్రుతిగమ్యాయ నమః |
ఓం సనాతనాయ నమః |
ఓం అనాదయే నమః |
ఓం భగవతే నమః |
ఓం దివ్యాయ నమః |
ఓం విశ్వహేతవే నమః |
ఓం నరాశ్రయాయ నమః |
ఓం ఆరోగ్యకర్త్రే నమః |
ఓం విశ్వేశాయ నమః |
ఓం విశ్వనాథాయ నమః |
ఓం హరీశ్వరాయ నమః |
ఓం భర్గాయ నమః |
ఓం రామాయ నమః | ౪౦
ఓం రామభక్తాయ నమః |
ఓం కల్యాణప్రకృతీశ్వరాయ నమః |
ఓం విశ్వంభరాయ నమః |
ఓం విశ్వమూర్తయే నమః |
ఓం విశ్వాకారాయ నమః |
ఓం విశ్వపాయ నమః |
ఓం విశ్వాత్మనే నమః |
ఓం విశ్వసేవ్యాయ నమః |
ఓం విశ్వాయ నమః |
ఓం విశ్వధరాయ నమః |
ఓం రవయే నమః |
ఓం విశ్వచేష్టాయ నమః |
ఓం విశ్వగమ్యాయ నమః |
ఓం విశ్వధ్యేయాయ నమః |
ఓం కలాధరాయ నమః |
ఓం ప్లవంగమాయ నమః |
ఓం కపిశ్రేష్ఠాయ నమః |
ఓం జ్యేష్ఠాయ నమః |
ఓం వేద్యాయ నమః |
ఓం వనేచరాయ నమః | ౬౦
ఓం బాలాయ నమః |
ఓం వృద్ధాయ నమః |
ఓం యూనే నమః |
ఓం తత్త్వాయ నమః |
ఓం తత్త్వగమ్యాయ నమః |
ఓం సఖినే నమః |
ఓం అజాయ నమః |
ఓం అంజనాసూనవే నమః |
ఓం అవ్యగ్రాయ నమః |
ఓం గ్రామస్యాంతాయ నమః |
ఓం ధరాధరాయ నమః |
ఓం భూర్లోకాయ నమః |
ఓం భువర్లోకాయ నమః |
ఓం స్వర్లోకాయ నమః |
ఓం మహర్లోకాయ నమః |
ఓం జనోలోకాయ నమః |
ఓం తపోలోకాయ నమః |
ఓం అవ్యయాయ నమః |
ఓం సత్యాయ నమః |
ఓం ఓంకారగమ్యాయ నమః | ౮౦
ఓం ప్రణవాయ నమః |
ఓం వ్యాపకాయ నమః |
ఓం అమలాయ నమః |
ఓం శివధర్మప్రతిష్ఠాత్రే నమః |
ఓం రామేష్టాయ నమః |
ఓం ఫల్గునప్రియాయ నమః |
ఓం గోష్పదీకృతవారీశాయ నమః |
ఓం పూర్ణకామాయ నమః |
ఓం ధరాపతయే నమః |
ఓం రక్షోఘ్నాయ నమః |
ఓం పుండరీకాక్షాయ నమః |
ఓం శరణాగతవత్సలాయ నమః |
ఓం జానకీప్రాణదాత్రే నమః |
ఓం రక్షఃప్రాణాపహారకాయ నమః |
ఓం పూర్ణాయ నమః |
ఓం సత్యాయ నమః |
ఓం పీతవాససే నమః |
ఓం దివాకరసమప్రభాయ నమః |
ఓం ద్రోణహర్త్రే నమః |
ఓం శక్తినేత్రే నమః | ౧౦౦
ఓం శక్తిరాక్షసమారకాయ నమః |
ఓం అక్షఘ్నాయ నమః |
ఓం రామదూతాయ నమః |
ఓం శాకినీజీవితాహరాయ నమః |
ఓం బుభూకారహతారాతయే నమః |
ఓం గర్వపర్వతమర్దనాయ నమః |
ఓం హేతవే నమః |
ఓం అహేతవే నమః |
ఓం ప్రాంశవే నమః |
ఓం విశ్వకర్త్రే నమః |
ఓం జగద్గురవే నమః |
ఓం జగన్నాథాయ నమః |
ఓం జగన్నేత్రే నమః |
ఓం జగదీశాయ నమః |
ఓం జనేశ్వరాయ నమః |
ఓం జగత్శ్రితాయ నమః |
ఓం హరయే నమః |
ఓం శ్రీశాయ నమః |
ఓం గరుడస్మయభంజకాయ నమః |
ఓం పార్థధ్వజాయ నమః | ౧౨౦
ఓం వాయుపుత్రాయ నమః |
ఓం సితపుచ్ఛాయ నమః |
ఓం అమితప్రభాయ నమః |
ఓం బ్రహ్మపుచ్ఛాయ నమః |
ఓం పరబ్రహ్మపుచ్ఛాయ నమః |
ఓం రామేష్టకారకాయ నమః |
ఓం సుగ్రీవాదియుతాయ నమః |
ఓం జ్ఞానినే నమః |
ఓం వానరాయ నమః |
ఓం వానరేశ్వరాయ నమః |
ఓం కల్పస్థాయినే నమః |
ఓం చిరంజీవినే నమః |
ఓం ప్రసన్నాయ నమః |
ఓం సదాశివాయ నమః |
ఓం సన్మతయే నమః |
ఓం సద్గతయే నమః |
ఓం భుక్తిముక్తిదాయ నమః |
ఓం కీర్తిదాయకాయ నమః |
ఓం కీర్తయే నమః |
ఓం కీర్తిప్రదాయ నమః | ౧౪౦
ఓం సముద్రాయ నమః |
ఓం శ్రీప్రదాయ నమః |
ఓం శివాయ నమః |
ఓం ఉదధిక్రమణాయ నమః |
ఓం దేవాయ నమః |
ఓం సంసారభయనాశనాయ నమః |
ఓం వాలిబంధనకృతే నమః |
ఓం విశ్వజేత్రే నమః |
ఓం విశ్వప్రతిష్ఠితాయ నమః |
ఓం లంకారయే నమః |
ఓం కాలపురుషాయ నమః |
ఓం లంకేశగృహభంజనాయ నమః |
ఓం భూతావాసాయ నమః |
ఓం వాసుదేవాయ నమః |
ఓం వసవే నమః |
ఓం త్రిభువనేశ్వరాయ నమః |
ఓం శ్రీరామరూపాయ నమః |
ఓం కృష్ణరూపాయ నమః |
ఓం లంకాప్రాసాదభంజనాయ నమః |
ఓం కృష్ణాయ నమః | ౧౬౦
ఓం కృష్ణస్తుతాయ నమః |
ఓం శాంతాయ నమః |
ఓం శాంతిదాయ నమః |
ఓం విశ్వభావనాయ నమః |
ఓం విశ్వభోక్త్రే నమః |
ఓం మారఘ్నాయ నమః |
ఓం బ్రహ్మచారిణే నమః |
ఓం జితేంద్రియాయ నమః |
ఓం ఊర్ధ్వగాయ నమః |
ఓం లాంగులినే నమః |
ఓం మాలినే నమః |
ఓం లాంగూలాహతరాక్షసాయ నమః |
ఓం సమీరతనుజాయ నమః |
ఓం వీరాయ నమః |
ఓం వీరమారాయ నమః |
ఓం జయప్రదాయ నమః |
ఓం జగన్మంగళదాయ నమః |
ఓం పుణ్యాయ నమః |
ఓం పుణ్యశ్రవణకీర్తనాయ నమః |
ఓం పుణ్యకీర్తయే నమః | ౧౮౦
ఓం పుణ్యగీతయే నమః |
ఓం జగత్పావనపావనాయ నమః |
ఓం దేవేశాయ నమః |
ఓం అమితరోమ్ణే నమః |
ఓం రామభక్తవిధాయకాయ నమః |
ఓం ధ్యాత్రే నమః |
ఓం ధ్యేయాయ నమః |
ఓం జగత్సాక్షిణే నమః |
ఓం చేతసే నమః |
ఓం చైతన్యవిగ్రహాయ నమః |
ఓం జ్ఞానదాయ నమః |
ఓం ప్రాణదాయ నమః |
ఓం ప్రాణాయ నమః |
ఓం జగత్ప్రాణాయ నమః |
ఓం సమీరణాయ నమః |
ఓం విభీషణప్రియాయ నమః |
ఓం శూరాయ నమః |
ఓం పిప్పలాశ్రయసిద్ధిదాయ నమః |
ఓం సిద్ధాయ నమః |
ఓం సిద్ధాశ్రయాయ నమః | ౨౦౦
ఓం కాలాయ నమః |
ఓం కాలభక్షకపూజితాయ నమః |
ఓం లంకేశనిధనస్థాయినే నమః |
ఓం లంకాదాహకాయ నమః |
ఓం ఈశ్వరాయ నమః |
ఓం చంద్రసూర్యాగ్నినేత్రాయ నమః |
ఓం కాలాగ్నయే నమః |
ఓం ప్రలయాంతకాయ నమః |
ఓం కపిలాయ నమః |
ఓం కపిశాయ నమః |
ఓం పుణ్యరాతయే నమః |
ఓం ద్వాదశరాశిగాయ నమః |
ఓం సర్వాశ్రయాయ నమః |
ఓం అప్రమేయాత్మనే నమః |
ఓం రేవత్యాదినివారకాయ నమః |
ఓం లక్ష్మణప్రాణదాత్రే నమః |
ఓం సీతాజీవనహేతుకాయ నమః |
ఓం రామధ్యాయినే నమః |
ఓం హృషీకేశాయ నమః |
ఓం విష్ణుభక్తాయ నమః | ౨౨౦
ఓం జటినే నమః |
ఓం బలినే నమః |
ఓం దేవారిదర్పఘ్నే నమః |
ఓం హోత్రే నమః |
ఓం ధాత్రే నమః |
ఓం కర్త్రే నమః |
ఓం జగత్ప్రభవే నమః |
ఓం నగరగ్రామపాలాయ నమః |
ఓం శుద్ధాయ నమః |
ఓం బుద్ధాయ నమః |
ఓం నిరంతరాయ నమః |
ఓం నిరంజనాయ నమః |
ఓం నిర్వికల్పాయ నమః |
ఓం గుణాతీతాయ నమః |
ఓం భయంకరాయ నమః |
ఓం హనుమతే నమః |
ఓం దురారాధ్యాయ నమః |
ఓం తపఃసాధ్యాయ నమః |
ఓం మహేశ్వరాయ నమః |
ఓం జానకీఘనశోకోత్థతాపహర్త్రే నమః | ౨౪౦
ఓం పరాశరాయ నమః |
ఓం వాఙ్మయాయ నమః |
ఓం సదసద్రూపాయ నమః |
ఓం కారణాయ నమః |
ఓం ప్రకృతేః పరాయ నమః |
ఓం భాగ్యదాయ నమః |
ఓం నిర్మలాయ నమః |
ఓం నేత్రే నమః |
ఓం పుచ్ఛలంకావిదాహకాయ నమః |
ఓం పుచ్ఛబద్ధాయ నమః |
ఓం యాతుధానాయ నమః |
ఓం యాతుధానరిపుప్రియాయ నమః |
ఓం ఛాయాపహారిణే నమః |
ఓం భూతేశాయ నమః |
ఓం లోకేశాయ నమః |
ఓం సద్గతిప్రదాయ నమః |
ఓం ప్లవంగమేశ్వరాయ నమః |
ఓం క్రోధాయ నమః |
ఓం క్రోధసంరక్తలోచనాయ నమః |
ఓం క్రోధహర్త్రే నమః | ౨౬౦
ఓం తాపహర్త్రే నమః |
ఓం భక్తాభయవరప్రదాయ నమః |
ఓం భక్తానుకంపినే నమః |
ఓం విశ్వేశాయ నమః |
ఓం పురుహూతాయ నమః |
ఓం పురందరాయ నమః |
ఓం అగ్నయే నమః |
ఓం విభావసవే నమః |
ఓం భాస్వతే నమః |
ఓం యమాయ నమః |
ఓం నిరృతయే నమః |
ఓం వరుణాయ నమః |
ఓం వాయుగతిమతే నమః |
ఓం వాయవే నమః |
ఓం కుబేరాయ నమః |
ఓం ఈశ్వరాయ నమః |
ఓం రవయే నమః |
ఓం చంద్రాయ నమః |
ఓం కుజాయ నమః |
ఓం సౌమ్యాయ నమః | ౨౮౦
ఓం గురవే నమః |
ఓం కావ్యాయ నమః |
ఓం శనైశ్చరాయ నమః |
ఓం రాహవే నమః |
ఓం కేతవే నమః |
ఓం మరుతే నమః |
ఓం దాత్రే నమః |
ఓం ధాత్రే నమః |
ఓం హర్త్రే నమః |
ఓం సమీరజాయ నమః |
ఓం మశకీకృతదేవారయే నమః |
ఓం దైత్యారయే నమః |
ఓం మధుసూదనాయ నమః |
ఓం కామాయ నమః |
ఓం కపయే నమః |
ఓం కామపాలాయ నమః |
ఓం కపిలాయ నమః |
ఓం విశ్వజీవనాయ నమః |
ఓం భాగీరథీపదాంభోజాయ నమః |
ఓం సేతుబంధవిశారదాయ నమః | ౩౦౦
ఓం స్వాహాయై నమః |
ఓం స్వధాయై నమః |
ఓం హవిషే నమః |
ఓం కవ్యాయ నమః |
ఓం హవ్యవాహాయ నమః |
ఓం ప్రకాశకాయ నమః |
ఓం స్వప్రకాశాయ నమః |
ఓం మహావీరాయ నమః |
ఓం మధురాయ నమః |
ఓం అమితవిక్రమాయ నమః |
ఓం ఉడ్డీనోడ్డీనగతిమతే నమః |
ఓం సద్గతయే నమః |
ఓం పురుషోత్తమాయ నమః |
ఓం జగదాత్మనే నమః |
ఓం జగద్యోనయే నమః |
ఓం జగదంతాయ నమః |
ఓం అనంతరాయ నమః |
ఓం విపాప్మనే నమః |
ఓం నిష్కలంకాయ నమః |
ఓం మహతే నమః | ౩౨౦
ఓం మహదహంకృతయే నమః |
ఓం ఖాయ నమః |
ఓం వాయవే నమః |
ఓం పృథివ్యై నమః |
ఓం అద్భ్యః నమః |
ఓం వహ్నయే నమః |
ఓం దిశే నమః |
ఓం కాలాయ నమః |
ఓం ఏకలాయ నమః |
ఓం క్షేత్రజ్ఞాయ నమః |
ఓం క్షేత్రపాలాయ నమః |
ఓం పల్వలీకృతసాగరాయ నమః |
ఓం హిరణ్మయాయ నమః |
ఓం పురాణాయ నమః |
ఓం ఖేచరాయ నమః |
ఓం భూచరాయ నమః |
ఓం మనవే నమః |
ఓం హిరణ్యగర్భాయ నమః |
ఓం సూత్రాత్మనే నమః |
ఓం రాజరాజాయ నమః | ౩౪౦
ఓం విశాం పతయే నమః |
ఓం వేదాంతవేద్యాయ నమః |
ఓం ఉద్గీథాయ నమః |
ఓం వేదాంగాయ నమః |
ఓం వేదపారగాయ నమః |
ఓం ప్రతిగ్రామస్థితాయ నమః |
ఓం సద్యః స్ఫూర్తిదాత్రే నమః |
ఓం గుణాకరాయ నమః |
ఓం నక్షత్రమాలినే నమః |
ఓం భూతాత్మనే నమః |
ఓం సురభయే నమః |
ఓం కల్పపాదపాయ నమః |
ఓం చింతామణయే నమః |
ఓం గుణనిధయే నమః |
ఓం ప్రజాద్వారాయ నమః |
ఓం అనుత్తమాయ నమః |
ఓం పుణ్యశ్లోకాయ నమః |
ఓం పురారాతయే నమః |
ఓం మతిమతే నమః |
ఓం శర్వరీపతయే నమః | ౩౬౦
ఓం కిల్కిలారావసంత్రస్తభూతప్రేతపిశాచకాయ నమః |
ఓం ఋణత్రయహరాయ నమః |
ఓం సూక్ష్మాయ నమః |
ఓం స్థూలాయ నమః |
ఓం సర్వగతయే నమః |
ఓం పుంసే నమః |
ఓం అపస్మారహరాయ నమః |
ఓం స్మర్త్రే నమః |
ఓం శ్రుతయే నమః |
ఓం గాథాయ నమః |
ఓం స్మృతయే నమః |
ఓం మనవే నమః |
ఓం స్వర్గద్వారాయ నమః |
ఓం ప్రజాద్వారాయ నమః |
ఓం మోక్షద్వారాయ నమః |
ఓం యతీశ్వరాయ నమః |
ఓం నాదరూపాయ నమః |
ఓం పరస్మై బ్రహ్మణే నమః |
ఓం బ్రహ్మణే నమః |
ఓం బ్రహ్మపురాతనాయ నమః | ౩౮౦
ఓం ఏకాయ నమః |
ఓం అనేకాయ నమః |
ఓం జనాయ నమః |
ఓం శుక్లాయ నమః |
ఓం స్వయంజ్యోతిషే నమః |
ఓం అనాకులాయ నమః |
ఓం జ్యోతిర్జ్యోతిషే నమః |
ఓం అనాదయే నమః |
ఓం సాత్త్వికాయ నమః |
ఓం రాజసాయ నమః |
ఓం తమసే నమః |
ఓం తమోహర్త్రే నమః |
ఓం నిరాలంబాయ నమః |
ఓం నిరాకారాయ నమః |
ఓం గుణాకరాయ నమః |
ఓం గుణాశ్రయాయ నమః |
ఓం గుణమయాయ నమః |
ఓం బృహత్కాయాయ నమః |
ఓం బృహద్యశసే నమః |
ఓం బృహద్ధనుషే నమః | ౪౦౦
ఓం బృహత్పాదాయ నమః |
ఓం బృహన్మూర్ధ్నే నమః |
ఓం బృహత్స్వనాయ నమః |
ఓం బృహత్కర్ణాయ నమః |
ఓం బృహన్నాసాయ నమః |
ఓం బృహద్బాహవే నమః |
ఓం బృహత్తనవే నమః |
ఓం బృహద్గలాయ నమః |
ఓం బృహత్కాయాయ నమః |
ఓం బృహత్పుచ్ఛాయ నమః |
ఓం బృహత్కరాయ నమః |
ఓం బృహద్గతయే నమః |
ఓం బృహత్సేవాయ నమః |
ఓం బృహల్లోకఫలప్రదాయ నమః |
ఓం బృహద్భక్తయే నమః |
ఓం బృహద్వాంఛాఫలదాయ నమః |
ఓం బృహదీశ్వరాయ నమః |
ఓం బృహల్లోకనుతాయ నమః |
ఓం ద్రష్ట్రే నమః |
ఓం విద్యాదాత్రే నమః | ౪౨౦
ఓం జగద్గురవే నమః |
ఓం దేవాచార్యాయ నమః |
ఓం సత్యవాదినే నమః |
ఓం బ్రహ్మవాదినే నమః |
ఓం కలాధరాయ నమః |
ఓం సప్తపాతాలగామినే నమః |
ఓం మలయాచలసంశ్రయాయ నమః |
ఓం ఉత్తరాశాస్థితాయ నమః |
ఓం శ్రీశాయ నమః |
ఓం దివ్యౌషధివశాయ నమః |
ఓం ఖగాయ నమః |
ఓం శాఖామృగాయ నమః |
ఓం కపీంద్రాయ నమః |
ఓం పురాణాయ నమః |
ఓం ప్రాణచంచురాయ నమః |
ఓం చతురాయ నమః |
ఓం బ్రాహ్మణాయ నమః |
ఓం యోగినే నమః |
ఓం యోగిగమ్యాయ నమః |
ఓం పరాయ నమః | ౪౪౦
ఓం అవరాయ నమః |
ఓం అనాదినిధనాయ నమః |
ఓం వ్యాసాయ నమః |
ఓం వైకుంఠాయ నమః |
ఓం పృథివీపతయే నమః |
ఓం అపరాజితాయ నమః |
ఓం జితారాతయే నమః |
ఓం సదానందదాయ నమః |
ఓం ఈశిత్రే నమః |
ఓం గోపాలాయ నమః |
ఓం గోపతయే నమః |
ఓం యోద్ధాయ నమః |
ఓం కలయే నమః |
ఓం స్ఫాలాయ నమః |
ఓం పరాత్పరాయ నమః |
ఓం మనోవేగినే నమః |
ఓం సదాయోగినే నమః |
ఓం సంసారభయనాశనాయ నమః |
ఓం తత్త్వదాత్రే నమః |
ఓం తత్త్వజ్ఞాయ నమః | ౪౬౦
ఓం తత్త్వాయ నమః |
ఓం తత్త్వప్రకాశకాయ నమః |
ఓం శుద్ధాయ నమః |
ఓం బుద్ధాయ నమః |
ఓం నిత్యయుక్తాయ నమః |
ఓం భక్తాకారాయ నమః |
ఓం జగద్రథాయ నమః |
ఓం ప్రలయాయ నమః |
ఓం అమితమాయాయ నమః |
ఓం మాయాతీతాయ నమః |
ఓం విమత్సరాయ నమః |
ఓం మాయానిర్జితరక్షసే నమః |
ఓం మాయానిర్మితవిష్టపాయ నమః |
ఓం మాయాశ్రయాయ నమః |
ఓం నిర్లేపాయ నమః |
ఓం మాయానిర్వర్తకాయ నమః |
ఓం సుఖినే నమః |
ఓం సుఖాయ నమః |
ఓం సుఖప్రదాయ నమః |
ఓం నాగాయ నమః | ౪౮౦
ఓం మహేశకృతసంస్తవాయ నమః |
ఓం మహేశ్వరాయ నమః |
ఓం సత్యసంధాయ నమః |
ఓం శరభాయ నమః |
ఓం కలిపావనాయ నమః |
ఓం రసాయ నమః |
ఓం రసజ్ఞాయ నమః |
ఓం సతే నమః |
ఓం మానాయ నమః |
ఓం రూపాయ నమః |
ఓం చక్షుషే నమః |
ఓం శ్రుతయే నమః |
ఓం రవాయ నమః |
ఓం ఘ్రాణాయ నమః |
ఓం గంధాయ నమః |
ఓం స్పర్శనాయ నమః |
ఓం స్పర్శాయ నమః |
ఓం హింకారమానగాయ నమః |
ఓం నేతినేతీతిగమ్యాయ నమః |
ఓం వైకుంఠభజనప్రియాయ నమః | ౫౦౦
ఓం గిరిశాయ నమః |
ఓం గిరిజాకాంతాయ నమః |
ఓం దుర్వాససే నమః |
ఓం కవయే నమః |
ఓం అంగిరసే నమః |
ఓం భృగవే నమః |
ఓం వసిష్ఠాయ నమః |
ఓం చ్యవనాయ నమః |
ఓం నారదాయ నమః |
ఓం తుంబురవే నమః |
ఓం హరాయ నమః |
ఓం విశ్వక్షేత్రాయ నమః |
ఓం విశ్వబీజాయ నమః |
ఓం విశ్వనేత్రాయ నమః |
ఓం విశ్వపాయ నమః |
ఓం యాజకాయ నమః |
ఓం యజమానాయ నమః |
ఓం పావకాయ నమః |
ఓం పితృభ్యః నమః |
ఓం శ్రద్ధయే నమః | ౫౨౦
ఓం బుద్ధయే నమః |
ఓం క్షమాయ నమః |
ఓం తంద్రాయ నమః |
ఓం మంత్రాయ నమః |
ఓం మంత్రయిత్రే నమః |
ఓం సురాయ నమః |
ఓం రాజేంద్రాయ నమః |
ఓం భూపతయే నమః |
ఓం రూఢాయ నమః |
ఓం మాలినే నమః |
ఓం సంసారసారథయే నమః |
ఓం నిత్యాయ నమః |
ఓం సంపూర్ణకామాయ నమః |
ఓం భక్తకామదుహే నమః |
ఓం ఉత్తమాయ నమః |
ఓం గణపాయ నమః |
ఓం కేశవాయ నమః |
ఓం భ్రాత్రే నమః |
ఓం పిత్రే నమః |
ఓం మాత్రే నమః | ౫౪౦
ఓం మారుతయే నమః |
ఓం సహస్రమూర్ధ్నే నమః |
ఓం సహస్రాస్యాయ నమః |
ఓం సహస్రాక్షాయ నమః |
ఓం సహస్రపదే నమః |
ఓం కామజితే నమః |
ఓం కామదహనాయ నమః |
ఓం కామాయ నమః |
ఓం కామ్యఫలప్రదాయ నమః |
ఓం ముద్రోపహారిణే నమః |
ఓం రక్షోఘ్నాయ నమః |
ఓం క్షితిభారహరాయ నమః |
ఓం బలాయ నమః |
ఓం నఖదంష్ట్రాయుధాయ నమః |
ఓం విష్ణుభక్తాయ నమః |
ఓం భక్తాభయప్రదాయ నమః |
ఓం దర్పఘ్నే నమః |
ఓం దర్పదాయ నమః |
ఓం దంష్ట్రాశతమూర్తయే నమః |
ఓం అమూర్తిమతే నమః | ౫౬౦
ఓం మహానిధయే నమః |
ఓం మహాభాగాయ నమః |
ఓం మహాభర్గాయ నమః |
ఓం మహర్ధిదాయ నమః |
ఓం మహాకారాయ నమః |
ఓం మహాయోగినే నమః |
ఓం మహాతేజాయ నమః |
ఓం మహాద్యుతయే నమః |
ఓం మహాకర్మణే నమః |
ఓం మహానాదాయ నమః |
ఓం మహామంత్రాయ నమః |
ఓం మహామతయే నమః |
ఓం మహాశమాయ నమః |
ఓం మహోదారాయ నమః |
ఓం మహాదేవాత్మకాయ నమః |
ఓం విభవే నమః |
ఓం రుద్రకర్మణే నమః |
ఓం క్రూరకర్మణే నమః |
ఓం రత్ననాభాయ నమః |
ఓం కృతాగమాయ నమః | ౫౮౦
ఓం అంభోధిలంఘనాయ నమః |
ఓం సిద్ధాయ నమః |
ఓం సత్యధర్మణే నమః |
ఓం ప్రమోదనాయ నమః |
ఓం జితామిత్రాయ నమః |
ఓం జయాయ నమః |
ఓం సోమాయ నమః |
ఓం విజయాయ నమః |
ఓం వాయువాహనాయ నమః |
ఓం జీవాయ నమః |
ఓం ధాత్రే నమః |
ఓం సహస్రాంశవే నమః |
ఓం ముకుందాయ నమః |
ఓం భూరిదక్షిణాయ నమః |
ఓం సిద్ధార్థాయ నమః |
ఓం సిద్ధిదాయ నమః |
ఓం సిద్ధాయ నమః |
ఓం సంకల్పాయ నమః |
ఓం సిద్ధిహేతుకాయ నమః |
ఓం సప్తపాతాలచరణాయ నమః | ౬౦౦
ఓం సప్తర్షిగణవందితాయ నమః |
ఓం సప్తాబ్ధిలంఘనాయ నమః |
ఓం వీరాయ నమః |
ఓం సప్తద్వీపోరుమండలాయ నమః |
ఓం సప్తాంగరాజ్యసుఖదాయ నమః |
ఓం సప్తమాతృనిషేవితాయ నమః |
ఓం సప్తలోకైకమకుటాయ నమః |
ఓం సప్తహోత్రాయ నమః |
ఓం స్వరాశ్రయాయ నమః |
ఓం సప్తసామోపగీతాయ నమః |
ఓం సప్తపాతాలసంశ్రయాయ నమః |
ఓం సప్తచ్ఛందోనిధయే నమః |
ఓం సప్తచ్ఛందాయ నమః |
ఓం సప్తజనాశ్రయాయ నమః |
ఓం మేధాదాయ నమః |
ఓం కీర్తిదాయ నమః |
ఓం శోకహారిణే నమః |
ఓం దౌర్భాగ్యనాశనాయ నమః |
ఓం సర్వవశ్యకరాయ నమః |
ఓం గర్భదోషఘ్నే నమః | ౬౨౦
ఓం పుత్రపౌత్రదాయ నమః |
ఓం ప్రతివాదిముఖస్తంభాయ నమః |
ఓం రుష్టచిత్తప్రసాదనాయ నమః |
ఓం పరాభిచారశమనాయ నమః |
ఓం దుఃఖఘ్నే నమః |
ఓం బంధమోక్షదాయ నమః |
ఓం నవద్వారపురాధారాయ నమః |
ఓం నవద్వారనికేతనాయ నమః |
ఓం నరనారాయణస్తుత్యాయ నమః |
ఓం నవనాథమహేశ్వరాయ నమః |
ఓం మేఖలినే నమః |
ఓం కవచినే నమః |
ఓం ఖడ్గినే నమః |
ఓం భ్రాజిష్ణవే నమః |
ఓం జిష్ణుసారథయే నమః |
ఓం బహుయోజనవిస్తీర్ణపుచ్ఛాయ నమః |
ఓం పుచ్ఛహతాసురాయ నమః |
ఓం దుష్టహంత్రే నమః |
ఓం నియమిత్రే నమః |
ఓం పిశాచగ్రహశాతనాయ నమః | ౬౪౦
ఓం బాలగ్రహవినాశినే నమః |
ఓం ధర్మనేత్రే నమః |
ఓం కృపాకరాయ నమః |
ఓం ఉగ్రకృత్యాయ నమః |
ఓం ఉగ్రవేగాయ నమః |
ఓం ఉగ్రనేత్రాయ నమః |
ఓం శతక్రతవే నమః |
ఓం శతమన్యుస్తుతాయ నమః |
ఓం స్తుత్యాయ నమః |
ఓం స్తుతయే నమః |
ఓం స్తోత్రే నమః |
ఓం మహాబలాయ నమః |
ఓం సమగ్రగుణశాలినే నమః |
ఓం వ్యగ్రాయ నమః |
ఓం రక్షోవినాశనాయ నమః |
ఓం రక్షోగ్నిదావాయ నమః |
ఓం బ్రహ్మేశాయ నమః |
ఓం శ్రీధరాయ నమః |
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః |
ఓం మేఘనాదాయ నమః | ౬౬౦
ఓం మేఘరూపాయ నమః |
ఓం మేఘవృష్టినివారణాయ నమః |
ఓం మేఘజీవనహేతవే నమః |
ఓం మేఘశ్యామాయ నమః |
ఓం పరాత్మకాయ నమః |
ఓం సమీరతనయాయ నమః |
ఓం ధాత్రే నమః |
ఓం తత్త్వవిద్యావిశారదాయ నమః |
ఓం అమోఘాయ నమః |
ఓం అమోఘవృష్టయే నమః |
ఓం అభీష్టదాయ నమః |
ఓం అనిష్టనాశనాయ నమః |
ఓం అర్థాయ నమః |
ఓం అనర్థాపహారిణే నమః |
ఓం సమర్థాయ నమః |
ఓం రామసేవకాయ నమః |
ఓం అర్థినే నమః |
ఓం ధన్యాయ నమః |
ఓం అసురారాతయే నమః |
ఓం పుండరీకాక్షాయ నమః | ౬౮౦
ఓం ఆత్మభువే నమః |
ఓం సంకర్షణాయ నమః |
ఓం విశుద్ధాత్మనే నమః |
ఓం విద్యారాశయే నమః |
ఓం సురేశ్వరాయ నమః |
ఓం అచలోద్ధారకాయ నమః |
ఓం నిత్యాయ నమః |
ఓం సేతుకృతే నమః |
ఓం రామసారథయే నమః |
ఓం ఆనందాయ నమః |
ఓం పరమానందాయ నమః |
ఓం మత్స్యాయ నమః |
ఓం కూర్మాయ నమః |
ఓం నిధయే నమః |
ఓం శయాయ నమః |
ఓం వరాహాయ నమః |
ఓం నారసింహాయ నమః |
ఓం వామనాయ నమః |
ఓం జమదగ్నిజాయ నమః |
ఓం రామాయ నమః | ౭౦౦
ఓం కృష్ణాయ నమః |
ఓం శివాయ నమః |
ఓం బుద్ధాయ నమః |
ఓం కల్కినే నమః |
ఓం రామాశ్రయాయ నమః |
ఓం హరయే నమః |
ఓం నందినే నమః |
ఓం భృంగిణే నమః |
ఓం చండినే నమః |
ఓం గణేశాయ నమః |
ఓం గణసేవితాయ నమః |
ఓం కర్మాధ్యక్షాయ నమః |
ఓం సురారామాయ నమః |
ఓం విశ్రామాయ నమః |
ఓం జగతీపతయే నమః |
ఓం జగన్నాథాయ నమః |
ఓం కపీశాయ నమః |
ఓం సర్వావాసాయ నమః |
ఓం సదాశ్రయాయ నమః |
ఓం సుగ్రీవాదిస్తుతాయ నమః | ౭౨౦
ఓం దాంతాయ నమః |
ఓం సర్వకర్మణే నమః |
ఓం ప్లవంగమాయ నమః |
ఓం నఖదారితరక్షసే నమః |
ఓం నఖయుద్ధవిశారదాయ నమః |
ఓం కుశలాయ నమః |
ఓం సుధనాయ నమః |
ఓం శేషాయ నమః |
ఓం వాసుకయే నమః |
ఓం తక్షకాయ నమః |
ఓం స్వర్ణవర్ణాయ నమః |
ఓం బలాఢ్యాయ నమః |
ఓం పురుజేత్రే నమః |
ఓం అఘనాశనాయ నమః |
ఓం కైవల్యదీపాయ నమః |
ఓం కైవల్యాయ నమః |
ఓం గరుడాయ నమః |
ఓం పన్నగాయ నమః |
ఓం గురవే నమః |
ఓం క్లీక్లీరావహతారాతిగర్వాయ నమః | ౭౪౦
ఓం పర్వతభేదనాయ నమః |
ఓం వజ్రాంగాయ నమః |
ఓం వజ్రవక్త్రాయ నమః |
ఓం భక్తవజ్రనివారకాయ నమః |
ఓం నఖాయుధాయ నమః |
ఓం మణిగ్రీవాయ నమః |
ఓం జ్వాలామాలినే నమః |
ఓం భాస్కరాయ నమః |
ఓం ప్రౌఢప్రతాపాయ నమః |
ఓం తపనాయ నమః |
ఓం భక్తతాపనివారకాయ నమః |
ఓం శరణాయ నమః |
ఓం జీవనాయ నమః |
ఓం భోక్త్రే నమః |
ఓం నానాచేష్టాయ నమః |
ఓం చంచలాయ నమః |
ఓం స్వస్థాయ నమః |
ఓం అస్వాస్థ్యఘ్నే నమః |
ఓం దుఃఖశాతనాయ నమః |
ఓం పవనాత్మజాయ నమః | ౭౬౦
ఓం పవనాయ నమః |
ఓం పావనాయ నమః |
ఓం కాంతాయ నమః |
ఓం భక్తాంగాయ నమః |
ఓం సహనాయ నమః |
ఓం బలాయ నమః |
ఓం మేఘనాదరిపవే నమః |
ఓం మేఘనాదసంహృతరాక్షసాయ నమః |
ఓం క్షరాయ నమః |
ఓం అక్షరాయ నమః |
ఓం వినీతాత్మనే నమః |
ఓం వానరేశాయ నమః |
ఓం సతాంగతయే నమః |
ఓం శ్రీకంఠాయ నమః |
ఓం శితికంఠాయ నమః |
ఓం సహాయాయ నమః |
ఓం సహనాయకాయ నమః |
ఓం అస్థూలాయ నమః |
ఓం అనణవే నమః |
ఓం భర్గాయ నమః | ౭౮౦
ఓం దేవసంసృతినాశనాయ నమః |
ఓం అధ్యాత్మవిద్యాసారాయ నమః |
ఓం అధ్యాత్మకుశలాయ నమః |
ఓం సుధియే నమః |
ఓం అకల్మషాయ నమః |
ఓం సత్యహేతవే నమః |
ఓం సత్యదాయ నమః |
ఓం సత్యగోచరాయ నమః |
ఓం సత్యగర్భాయ నమః |
ఓం సత్యరూపాయ నమః |
ఓం సత్యాయ నమః |
ఓం సత్యపరాక్రమాయ నమః |
ఓం అంజనాప్రాణలింగాయ నమః |
ఓం వాయువంశోద్భవాయ నమః |
ఓం శ్రుతయే నమః |
ఓం భద్రరూపాయ నమః |
ఓం రుద్రరూపాయ నమః |
ఓం సురూపాయ నమః |
ఓం చిత్రరూపధృశే నమః |
ఓం మైనాకవందితాయ నమః | ౮౦౦
ఓం సూక్ష్మదర్శనాయ నమః |
ఓం విజయాయ నమః |
ఓం జయాయ నమః |
ఓం క్రాంతదిఙ్మండలాయ నమః |
ఓం రుద్రాయ నమః |
ఓం ప్రకటీకృతవిక్రమాయ నమః |
ఓం కంబుకంఠాయ నమః |
ఓం ప్రసన్నాత్మనే నమః |
ఓం హ్రస్వనాసాయ నమః |
ఓం వృకోదరాయ నమః |
ఓం లంబోష్ఠాయ నమః |
ఓం కుండలినే నమః |
ఓం చిత్రమాలినే నమః |
ఓం యోగవిదాం వరాయ నమః |
ఓం విపశ్చితే నమః |
ఓం కవయే నమః |
ఓం ఆనందవిగ్రహాయ నమః |
ఓం అనల్పనాశనాయ నమః |
ఓం ఫాల్గునీసూనవే నమః |
ఓం అవ్యగ్రాయ నమః | ౮౨౦
ఓం యోగాత్మనే నమః |
ఓం యోగతత్పరాయ నమః |
ఓం యోగవిదే నమః |
ఓం యోగకర్త్రే నమః |
ఓం యోగయోనయే నమః |
ఓం దిగంబరాయ నమః |
ఓం అకారాదిక్షకారాంతవర్ణనిర్మితవిగ్రహాయ నమః |
ఓం ఉలూఖలముఖాయ నమః |
ఓం సిద్ధసంస్తుతాయ నమః |
ఓం పరమేశ్వరాయ నమః |
ఓం శ్లిష్టజంఘాయ నమః |
ఓం శ్లిష్టజానవే నమః |
ఓం శ్లిష్టపాణయే నమః |
ఓం శిఖాధరాయ నమః |
ఓం సుశర్మణే నమః |
ఓం అమితధర్మణే నమః |
ఓం నారాయణపరాయణాయ నమః |
ఓం జిష్ణవే నమః |
ఓం భవిష్ణవే నమః |
ఓం రోచిష్ణవే నమః | ౮౪౦
ఓం గ్రసిష్ణవే నమః |
ఓం స్థాణవే నమః |
ఓం హరయే నమః |
ఓం రుద్రానుకృతే నమః |
ఓం వృక్షకంపనాయ నమః |
ఓం భూమికంపనాయ నమః |
ఓం గుణప్రవాహాయ నమః |
ఓం సూత్రాత్మనే నమః |
ఓం వీతరాగాయ నమః |
ఓం స్తుతిప్రియాయ నమః |
ఓం నాగకన్యాభయధ్వంసినే నమః |
ఓం కృతపూర్ణాయ నమః |
ఓం కపాలభృతే నమః |
ఓం అనుకూలాయ నమః |
ఓం అక్షయాయ నమః |
ఓం అపాయాయ నమః |
ఓం అనపాయాయ నమః |
ఓం వేదపారగాయ నమః |
ఓం అక్షరాయ నమః |
ఓం పురుషాయ నమః | ౮౬౦
ఓం లోకనాథాయ నమః |
ఓం త్ర్యక్షాయ నమః |
ఓం ప్రభవే నమః |
ఓం దృఢాయ నమః |
ఓం అష్టాంగయోగఫలభువే నమః |
ఓం సత్యసంధాయ నమః |
ఓం పురుష్టుతాయ నమః |
ఓం శ్మశానస్థాననిలయాయ నమః |
ఓం ప్రేతవిద్రావణక్షమాయ నమః |
ఓం పంచాక్షరపరాయ నమః |
ఓం పంచమాతృకాయ నమః |
ఓం రంజనాయ నమః |
ఓం ధ్వజాయ నమః |
ఓం యోగినీవృందవంద్యశ్రియే నమః |
ఓం శత్రుఘ్నాయ నమః |
ఓం అనంతవిక్రమాయ నమః |
ఓం బ్రహ్మచారిణే నమః |
ఓం ఇంద్రియవపుషే నమః |
ఓం ధృతదండాయ నమః |
ఓం దశాత్మకాయ నమః | ౮౮౦
ఓం అప్రపంచాయ నమః |
ఓం సదాచారాయ నమః |
ఓం శూరసేనాయ నమః |
ఓం విదారకాయ నమః |
ఓం బుద్ధాయ నమః |
ఓం ప్రమోదాయ నమః |
ఓం ఆనందాయ నమః |
ఓం సప్తజిహ్వపతయే నమః |
ఓం ధరాయ నమః |
ఓం నవద్వారపురాధారాయ నమః |
ఓం ప్రత్యగ్రాయ నమః |
ఓం సామగాయనాయ నమః |
ఓం షట్చక్రధామ్నే నమః |
ఓం స్వర్లోకభయహృతే నమః |
ఓం మానదాయ నమః |
ఓం మదాయ నమః |
ఓం సర్వవశ్యకరాయ నమః |
ఓం శక్తయే నమః |
ఓం అనంతాయ నమః |
ఓం అనంతమంగళాయ నమః | ౯౦౦
ఓం అష్టమూర్తిధరాయ నమః |
ఓం నేత్రే నమః |
ఓం విరూపాయ నమః |
ఓం స్వరసుందరాయ నమః |
ఓం ధూమకేతవే నమః |
ఓం మహాకేతవే నమః |
ఓం సత్యకేతవే నమః |
ఓం మహారథాయ నమః |
ఓం నందినే నమః |
ఓం ప్రియాయ నమః |
ఓం స్వతంత్రాయ నమః |
ఓం మేఖలినే నమః |
ఓం డమరుప్రియాయ నమః |
ఓం లోహితాంగాయ నమః |
ఓం సమిధే నమః |
ఓం వహ్నయే నమః |
ఓం షడృతవే నమః |
ఓం శర్వాయ నమః |
ఓం ఈశ్వరాయ నమః |
ఓం ఫలభుజే నమః | ౯౨౦
ఓం ఫలహస్తాయ నమః |
ఓం సర్వకర్మఫలప్రదాయ నమః |
ఓం ధర్మాధ్యక్షాయ నమః |
ఓం ధర్మఫలాయ నమః |
ఓం ధర్మాయ నమః |
ఓం ధర్మప్రదాయ నమః |
ఓం అర్థదాయ నమః |
ఓం పంచవింశతితత్త్వజ్ఞాయ నమః |
ఓం తారకాయ నమః |
ఓం బ్రహ్మతత్పరాయ నమః |
ఓం త్రిమార్గవసతయే నమః |
ఓం భీమాయ నమః |
ఓం సర్వదుష్టనిబర్హణాయ నమః |
ఓం ఊర్జఃస్వామినే నమః |
ఓం జలస్వామినే నమః |
ఓం శూలినే నమః |
ఓం మాలినే నమః |
ఓం నిశాకరాయ నమః |
ఓం రక్తాంబరధరాయ నమః |
ఓం రక్తాయ నమః | ౯౪౦
ఓం రక్తమాల్యవిభూషణాయ నమః |
ఓం వనమాలినే నమః |
ఓం శుభాంగాయ నమః |
ఓం శ్వేతాయ నమః |
ఓం శ్వేతాంబరాయ నమః |
ఓం యువాయ నమః |
ఓం జయాయ నమః |
ఓం అజేయపరీవారాయ నమః |
ఓం సహస్రవదనాయ నమః |
ఓం కవయే నమః |
ఓం శాకినీడాకినీయక్షరక్షోభూతప్రభంజనాయ నమః |
ఓం సద్యోజాతాయ నమః |
ఓం కామగతయే నమః |
ఓం జ్ఞానమూర్తయే నమః |
ఓం యశస్కరాయ నమః |
ఓం శంభుతేజసే నమః |
ఓం సార్వభౌమాయ నమః |
ఓం విష్ణుభక్తాయ నమః |
ఓం ప్లవంగమాయ నమః |
ఓం చతుర్ణవతిమంత్రజ్ఞాయ నమః | ౯౬౦
ఓం పౌలస్త్యబలదర్పఘ్నే నమః |
ఓం సర్వలక్ష్మీప్రదాయ నమః |
ఓం శ్రీమతే నమః |
ఓం అంగదప్రియవర్ధనాయ నమః |
ఓం స్మృతిబీజాయ నమః |
ఓం సురేశానాయ నమః |
ఓం సంసారభయనాశనాయ నమః |
ఓం ఉత్తమాయ నమః |
ఓం శ్రీపరీవారాయ నమః |
ఓం శ్రీభువే నమః |
ఓం ఉగ్రాయ నమః |
ఓం కామదుహే నమః |
ఓం సదాగతయే నమః |
ఓం మాతరిశ్వనే నమః |
ఓం రామపాదాబ్జషట్పదాయ నమః |
ఓం నీలప్రియాయ నమః |
ఓం నీలవర్ణాయ నమః |
ఓం నీలవర్ణప్రియాయ నమః |
ఓం సుహృదే నమః |
ఓం రామదూతాయ నమః | ౯౮౦
ఓం లోకబంధవే నమః |
ఓం అంతరాత్మనే నమః |
ఓం మనోరమాయ నమః |
ఓం శ్రీరామధ్యానకృతే నమః |
ఓం వీరాయ నమః |
ఓం సదా కింపురుషస్తుతాయ నమః |
ఓం రామకార్యాంతరంగాయ నమః |
ఓం శుద్ధయే నమః |
ఓం గత్యై నమః |
ఓం అనామయాయ నమః |
ఓం పుణ్యశ్లోకాయ నమః |
ఓం పరానందాయ నమః |
ఓం పరేశప్రియసారథయే నమః |
ఓం లోకస్వామినే నమః |
ఓం ముక్తిదాత్రే నమః |
ఓం సర్వకారణకారణాయ నమః |
ఓం మహాబలాయ నమః |
ఓం మహావీరాయ నమః |
ఓం పారావారగతయే నమః |
ఓం గురవే నమః | ౧౦౦౦
ఓం తారకాయ నమః |
ఓం భగవతే నమః |
ఓం త్రాత్రే నమః |
ఓం స్వస్తిదాత్రే నమః |
ఓం సుమంగళాయ నమః |
ఓం సమస్తలోకసాక్షిణే నమః |
ఓం సమస్తసురవందితాయ నమః |
ఓం సీతాసమేత శ్రీరామపాదసేవా ధురంధరాయ నమః | ౧౦౦౮
ఇతి శ్రీ హనుమత్సహస్రనామావళిః |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *