Venkateswara Sahasranama Stotram in Telugu

Sri Venkateshwara

Venkateswara Sahasranama Stotram in Telugu – శ్రీ వేంకటేశ్వర సహస్రనామ స్తోత్రం శ్రీ వసిష్ఠ ఉవాచ భగవన్ కేన విధినా నామభిర్వేంకటేశ్వరం | పూజయామాస తం దేవం బ్రహ్మా తు కమలైః శుభైః || 1 || పృచ్ఛామి తాని నామాని గుణ యోగపరాణి కిం | ముఖ్యవృత్తీని కిం బ్రూహి లక్షకాణ్యథవా హరేః || 2 || నారద ఉవాచ నామాన్యనంతాని హరేః గుణయోగాని కాని చిత్ | ముఖ్య వృత్తీని చాన్యాని లక్షకాణ్యపరాణి …