Sri Rama Duta Hanuman Song Lyrics in Telugu

Sri Rama Duta Hanuman e1695973843770

Sri Rama Duta Hanuman Song Lyrics in Telugu – శ్రీ రామ దూత హనుమ శ్రీ రామ దూత హనుమ తవ చరణం శరణం భయ హరణం తవ చరణం శరణం భవ తరణం శ్రీ రామ దూత హనుమ అంజనీ సుత హే ఆంజనేయ సుగ్రీవ ప్రియ సుగుణ ధేయ రామదాస అరివీర భయంకర తవ చరణం భవ భయ హరణం || చ 1 || శ్రీ రామ దూత హనుమ …