Datta Ashtakam in Telugu

Dattatreya 1

Datta Ashtakam in Telugu – శ్రీ దత్తాష్టకం గురుమూర్తిం చిదాకాశం సచ్చిదానందవిగ్రహం | నిర్వికల్పం నిరాబాధం దత్తమానందమాశ్రయే || ౧ || యోగాతీతం గుణాతీతం సర్వరక్షాకరం విభుం | సర్వదుఃఖహరం దేవం దత్తమానందమాశ్రయే || ౨ || అవధూతం సదాధ్యానం ఔదుంబరసుశోభితం | అనఘాప్రియా విభుం దేవం దత్తమానందమాశ్రయే || ౩ || నిరాకారం నిరాభాసం బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మకం | నిర్గుణం నిష్కళం శాంతం దత్తమానందమాశ్రయే || ౪ || అనసూయాసుతం దేవం అత్రివంశకులోద్భవం | దిగంబరం …