annapurna ashtothram in telugu

Annapurna

Annapurna Ashtothram in Telugu – శ్రీ అన్నపూర్ణా అష్టోత్తర శతనామావళిః ఓం అన్నపూర్ణాయై నమః | ఓం శివాయై నమః | ఓం దేవ్యై నమః | ఓం భీమాయై నమః | ఓం పుష్ట్యై నమః | ఓం సరస్వత్యై నమః | ఓం సర్వజ్ఞాయై నమః | ఓం పార్వత్యై నమః | ఓం దుర్గాయై నమః | ౯ | ఓం శర్వాణ్యై నమః | ఓం శివవల్లభాయై నమః | …