Sri Bhuvaneshwari Ashtottara Shatanamavali

Sri Bhuvaneshwari e1694868957793
image_print

Sri Bhuvaneshwari Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ భువనేశ్వరీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం మహామాయాయై నమః |
ఓం మహావిద్యాయై నమః |
ఓం మహాయోగాయై నమః |
ఓం మహోత్కటాయై నమః |
ఓం మాహేశ్వర్యై నమః |
ఓం కుమార్యై నమః |
ఓం బ్రహ్మాణ్యై నమః |
ఓం బ్రహ్మరూపిణ్యై నమః |
ఓం వాగీశ్వర్యై నమః | ౯
ఓం యోగరూపాయై నమః |
ఓం యోగిన్యై నమః |
ఓం కోటిసేవితాయై నమః |
ఓం జయాయై నమః |
ఓం విజయాయై నమః |
ఓం కౌమార్యై నమః |
ఓం సర్వమంగళాయై నమః |
ఓం పింగళాయై నమః |
ఓం విలాస్యై నమః | ౧౮
ఓం జ్వాలిన్యై నమః |
ఓం జ్వాలరూపిణ్యై నమః |
ఓం ఈశ్వర్యై నమః |
ఓం క్రూరసంహార్యై నమః |
ఓం కులమార్గప్రదాయిన్యై నమః |
ఓం వైష్ణవ్యై నమః |
ఓం సుభగాకార్యై నమః |
ఓం సుకుల్యాయై నమః |
ఓం కులపూజితాయై నమః | ౨౭
ఓం వామాంగాయై నమః |
ఓం వామచారాయై నమః |
ఓం వామదేవప్రియాయై నమః |
ఓం డాకిన్యై నమః |
ఓం యోగినీరూపాయై నమః |
ఓం భూతేశ్యై నమః |
ఓం భూతనాయికాయై నమః |
ఓం పద్మావత్యై నమః |
ఓం పద్మనేత్రాయై నమః | ౩౬
ఓం ప్రబుద్ధాయై నమః |
ఓం సరస్వత్యై నమః |
ఓం భూచర్యై నమః |
ఓం ఖేచర్యై నమః |
ఓం మాయాయై నమః |
ఓం మాతంగ్యై నమః |
ఓం భువనేశ్వర్యై నమః |
ఓం కాంతాయై నమః |
ఓం పతివ్రతాయై నమః | ౪౫
ఓం సాక్ష్యై నమః |
ఓం సుచక్షవే నమః |
ఓం కుండవాసిన్యై నమః |
ఓం ఉమాయై నమః |
ఓం కుమార్యై నమః |
ఓం లోకేశ్యై నమః |
ఓం సుకేశ్యై నమః |
ఓం పద్మరాగిణ్యై నమః |
ఓం ఇంద్రాణ్యై నమః | ౫౪
ఓం బ్రహ్మచండాల్యై నమః |
ఓం చండికాయై నమః |
ఓం వాయువల్లభాయై నమః |
ఓం సర్వధాతుమయీమూర్త్యై నమః |
ఓం జలరూపాయై నమః |
ఓం జలోదర్యై నమః |
ఓం ఆకాశ్యై నమః |
ఓం రణగాయై నమః |
ఓం నృకపాలవిభూషణాయై నమః | ౬౩
ఓం నర్మదాయై నమః |
ఓం మోక్షదాయై నమః |
ఓం కామధర్మార్థదాయిన్యై నమః |
ఓం గాయత్ర్యై నమః |
ఓం సావిత్ర్యై నమః |
ఓం త్రిసంధ్యాయై నమః |
ఓం తీర్థగామిన్యై నమః |
ఓం అష్టమ్యై నమః |
ఓం నవమ్యై నమః | ౭౨
ఓం దశమ్యై నమః |
ఓం ఏకాదశ్యై నమః |
ఓం పౌర్ణమాస్యై నమః |
ఓం కుహూరూపాయై నమః |
ఓం తిథిమూర్తిస్వరూపిణ్యై నమః |
ఓం సురారినాశకార్యై నమః |
ఓం ఉగ్రరూపాయై నమః |
ఓం వత్సలాయై నమః |
ఓం అనలాయై నమః | ౮౧
ఓం అర్ధమాత్రాయై నమః |
ఓం అరుణాయై నమః |
ఓం పీతలోచనాయై నమః |
ఓం లజ్జాయై నమః |
ఓం సరస్వత్యై నమః |
ఓం విద్యాయై నమః |
ఓం భవాన్యై నమః |
ఓం పాపనాశిన్యై నమః |
ఓం నాగపాశధరాయై నమః | ౯౦
ఓం మూర్త్యై నమః |
ఓం అగాధాయై నమః |
ఓం ధృతకుండలాయై నమః |
ఓం క్షతరూప్యై నమః |
ఓం క్షయకర్యై నమః |
ఓం తేజస్విన్యై నమః |
ఓం శుచిస్మితాయై నమః |
ఓం అవ్యక్తాయై నమః |
ఓం వ్యక్తలోకాయై నమః | ౯౯
ఓం శంభురూపాయై నమః |
ఓం మనస్విన్యై నమః |
ఓం మాతంగ్యై నమః |
ఓం మత్తమాతంగ్యై నమః |
ఓం మహాదేవప్రియాయై నమః |
ఓం దైత్యహన్త్ర్యై నమః |
ఓం వారాహ్యై నమః |
ఓం సర్వశాస్త్రమయ్యై నమః |
ఓం శుభాయై నమః | ౧౦౮

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *