Batuka Bhairava Ashtottara Shatanamavali

image_print

Batuka Bhairava Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ బటుక భైరవ అష్టోత్తరశతనామావళీ

ఓం భైరవాయ నమః |
ఓం భూతనాథాయ నమః |
ఓం భూతాత్మనే నమః |
ఓం భూతభావనాయ నమః |
ఓం క్షేత్రదాయ నమః |
ఓం క్షేత్రపాలాయ నమః |
ఓం క్షేత్రజ్ఞాయ నమః |
ఓం క్షత్రియాయ నమః |
ఓం విరాజే నమః | ౯
ఓం శ్మశానవాసినే నమః |
ఓం మాంసాశినే నమః |
ఓం ఖర్పరాశినే నమః |
ఓం మఖాంతకృతే నమః |
ఓం రక్తపాయ నమః |
ఓం ప్రాణపాయ నమః |
ఓం సిద్ధాయ నమః |
ఓం సిద్ధిదాయ నమః |
ఓం సిద్ధసేవితాయ నమః | ౧౮
ఓం కరాలాయ నమః |
ఓం కాలశమనాయ నమః |
ఓం కలాకాష్ఠాతనవే నమః |
ఓం కవయే నమః |
ఓం త్రినేత్రాయ నమః |
ఓం బహునేత్రాయ నమః |
ఓం పింగలలోచనాయ నమః |
ఓం శూలపాణయే నమః |
ఓం ఖడ్గపాణయే నమః | ౨౭
ఓం కంకాలినే నమః |
ఓం ధూమ్రలోచనాయ నమః |
ఓం అభీరవే నమః |
ఓం భైరవాయ నమః |
ఓం భైరవీపతయే నమః |
ఓం భూతపాయ నమః |
ఓం యోగినీపతయే నమః |
ఓం ధనదాయ నమః |
ఓం ధనహారిణే నమః | ౩౬
ఓం ధనపాయ నమః |
ఓం ప్రతిభావవతే నమః |
ఓం నాగహారాయ నమః |
ఓం నాగకేశాయ నమః |
ఓం వ్యోమకేశాయ నమః |
ఓం కపాలభృతే నమః |
ఓం కాలాయ నమః |
ఓం కపాలమాలినే నమః |
ఓం కమనీయాయ నమః | ౪౫
ఓం కలానిధయే నమః |
ఓం త్రిలోచనాయ నమః |
ఓం జ్వలన్నేత్రాయ నమః |
ఓం త్రిశిఖినే నమః |
ఓం త్రిలోకభృతే నమః |
ఓం త్రివృత్తనయనాయ నమః |
ఓం డింభాయ నమః
ఓం శాంతాయ నమః |
ఓం శాంతజనప్రియాయ నమః | ౫౪
ఓం వటుకాయ నమః |
ఓం వటుకేశాయ నమః |
ఓం ఖట్వాంగవరధారకాయ నమః |
ఓం భూతాధ్యక్షాయ నమః |
ఓం పశుపతయే నమః |
ఓం భిక్షుకాయ నమః |
ఓం పరిచారకాయ నమః |
ఓం ధూర్తాయ నమః |
ఓం దిగంబరాయ నమః | ౬౩
ఓం సౌరిణే నమః |
ఓం హరిణే నమః |
ఓం పాండులోచనాయ నమః |
ఓం ప్రశాంతాయ నమః |
ఓం శాంతిదాయ నమః |
ఓం శుద్ధాయ నమః |
ఓం శంకరప్రియబాంధవాయ నమః |
ఓం అష్టమూర్తయే నమః |
ఓం నిధీశాయ నమః | ౭౨
ఓం జ్ఞానచక్షుషే నమః |
ఓం తమోమయాయ నమః |
ఓం అష్టాధారాయ నమః |
ఓం కళాధారాయ నమః |
ఓం సర్పయుక్తాయ నమః |
ఓం శశీశిఖాయ నమః |
ఓం భూధరాయ నమః |
ఓం భూధరాధీశాయ నమః |
ఓం భూపతయే నమః | ౮౧
ఓం భూధరాత్మకాయ నమః |
ఓం కంకాలధారిణే నమః |
ఓం ముండినే నమః |
ఓం వ్యాలయజ్ఞోపవీతవతే నమః | [నాగ]
ఓం జృంభణాయ నమః |
ఓం మోహనాయ నమః |
ఓం స్తంభినే నమః |
ఓం మారణాయ నమః |
ఓం క్షోభణాయ నమః | ౯౦
ఓం శుద్ధనీలాంజనప్రఖ్యదేహాయ నమః |
ఓం ముండవిభూషితాయ నమః |
ఓం బలిభుజే నమః |
ఓం బలిభుతాత్మనే నమః |
ఓం కామినే నమః |
ఓం కామపరాక్రమాయ నమః |
ఓం సర్వాపత్తారకాయ నమః |
ఓం దుర్గాయ నమః |
ఓం దుష్టభూతనిషేవితాయ నమః | ౯౯
ఓం కామినే నమః |
ఓం కలానిధయే నమః |
ఓం కాంతాయ నమః |
ఓం కామినీవశకృతే నమః |
ఓం వశినే నమః |
ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయ నమః |
ఓం వైద్యాయ నమః |
ఓం ప్రభవిష్ణవే నమః |
ఓం ప్రభావవతే నమః | ౧౦౮
ఇతి శ్రీ బటుక భైరవ అష్టోత్తరశతనామావళీ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *