Venkateswara Sahasranama Stotram in Telugu

Sri Venkateshwara

Venkateswara Sahasranama Stotram in Telugu – శ్రీ వేంకటేశ్వర సహస్రనామ స్తోత్రం శ్రీ వసిష్ఠ ఉవాచ భగవన్ కేన విధినా నామభిర్వేంకటేశ్వరం | పూజయామాస తం దేవం బ్రహ్మా తు కమలైః శుభైః || 1 || పృచ్ఛామి తాని నామాని గుణ యోగపరాణి కిం | ముఖ్యవృత్తీని కిం బ్రూహి లక్షకాణ్యథవా హరేః || 2 || నారద ఉవాచ నామాన్యనంతాని హరేః గుణయోగాని కాని చిత్ | ముఖ్య వృత్తీని చాన్యాని లక్షకాణ్యపరాణి …

VENKATESWARA PRAPATTI

Venkateswara

VENKATESWARA PRAPATTI – శ్రీ వేంకటేశ్వర ప్రపత్తి ఈశానాం జగతోఽస్య వేంకటపతే ర్విష్ణోః పరాం ప్రేయసీం తద్వక్షఃస్థల నిత్యవాసరసికాం తత్-క్షాంతి సంవర్ధినీమ్ | పద్మాలంకృత పాణిపల్లవయుగాం పద్మాసనస్థాం శ్రియం వాత్సల్యాది గుణోజ్జ్వలాం భగవతీం వందే జగన్మాతరమ్ || శ్రీమన్ కృపాజలనిధే కృతసర్వలోక సర్వజ్ఞ శక్త నతవత్సల సర్వశేషిన్ | స్వామిన్ సుశీల సుల భాశ్రిత పారిజాత శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 2 || ఆనూపురార్చిత సుజాత సుగంధి పుష్ప సౌరభ్య సౌరభకరౌ సమసన్నివేశౌ | సౌమ్యౌ …