Surya Ashtothram

Surya

Surya Ashtothram in Telugu – శ్రీ సూర్య అష్టోత్రం ఓం అరుణాయ నమః | ఓం శరణ్యాయ నమః | ఓం కరుణారససింధవే నమః | ఓం అసమానబలాయ నమః | ఓం ఆర్తరక్షకాయ నమః | ఓం ఆదిత్యాయ నమః | ఓం ఆదిభూతాయ నమః | ఓం అఖిలాగమవేదినే నమః | ఓం అచ్యుతాయ నమః | 9 ఓం అఖిలజ్ఞాయ నమః | ఓం అనంతాయ నమః | ఓం ఇనాయ …