SRI KRISHNA ASHTOTTARA SATA NAMAVALI

KRISHNA

SRI KRISHNA ASHTOTTARA SATA NAMAVALI – శ్రీ కృష్నాష్టోత్తర శత నామావలి ఓం కృష్ణాయ నమః ఓం కమలానాథాయ నమః ఓం వాసుదేవాయ నమః ఓం సనాతనాయ నమః ఓం వసుదేవాత్మజాయ నమః ఓం పుణ్యాయ నమః ఓం లీలామానుష విగ్రహాయ నమః ఓం శ్రీవత్స కౌస్తుభధరాయ నమః ఓం యశోదావత్సలాయ నమః ఓం హరయే నమః || 10 || ఓం దేవకీనందనాయ నమః ఓం చతుర్భుజాత్త చక్రాసిగదా నమః ఓం శంఖాంద్యుదాయుధాయ నమః …