SHIVA SAHASRA NAMA STOTRAM – శివ సహస్ర నామ స్తోత్రమ్

SHIVANANDA LAHARI e1694869161776

SHIVA SAHASRA NAMA STOTRAM – శివ సహస్ర నామ స్తోత్రమ్ ఓం స్థిరః స్థాణుః ప్రభుర్భానుః ప్రవరో వరదో వరః | సర్వాత్మా సర్వవిఖ్యాతః సర్వః సర్వకరో భవః || 1 || జటీ చర్మీ శిఖండీ చ సర్వాంగః సర్వాంగః సర్వభావనః | హరిశ్చ హరిణాక్శశ్చ సర్వభూతహరః ప్రభుః || 2 || ప్రవృత్తిశ్చ నివృత్తిశ్చ నియతః శాశ్వతో ధ్రువః | శ్మశానచారీ భగవానః ఖచరో గోచరోఽర్దనః || 3 || అభివాద్యో మహాకర్మా …