ఏ నక్షత్రానికి ఏ గణపతి స్వరూప ఆరాధన చెయ్యాలి

Ganesh 1 e1695113656551

ఏ నక్షత్రానికి ఏ గణపతి స్వరూప ఆరాధన చెయ్యాలి ఏ నక్షత్రానికి ఏ గణపతి స్వరూప ఆరాధన చెయ్యాలో వివరణ అశ్విని — ద్వి ముఖ గణపతి ‌ భరణి — సిద్ద గణపతి. కృత్తిక – ఉఛ్ఛిష్ఠ గణపతి . రోహిణి – విఘ్న గణపతి ‌ మృగశిర – క్షిప్ర గణపతి. ఆరుద్ర – హేరంబ గణపతి . పునర్వసు – లక్ష్మి గణపతి. పుష్యమి – మహ గణపతి. ఆశ్లేష – విజయ …