Rahu Ashtottara Shatanamavali

Rahu e1695439033616

Rahu Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ రాహు అష్టోత్తరశతనామావళిః ఓం రాహవే నమః | ఓం సైంహికేయాయ నమః | ఓం విధుంతుదాయ నమః | ఓం సురశత్రవే నమః | ఓం తమసే నమః | ఓం ఫణినే నమః | ఓం గార్గ్యాయణాయ నమః | ఓం సురాగవే నమః | ఓం నీలజీమూతసంకాశాయ నమః | ౯ ఓం చతుర్భుజాయ నమః | ఓం ఖడ్గఖేటకధారిణే నమః | ఓం వరదాయకహస్తకాయ నమః …