Chandra Ashtottara Shatanamavali

Chandra

Chandra Ashtottara Shatanamavali – చంద్ర అష్టోత్తరశతనామావళిః ఓం శశధరాయ నమః | ఓం చంద్రాయ నమః | ఓం తారాధీశాయ నమః | ఓం నిశాకరాయ నమః | ఓం పలాశసమిధప్రియాయ నమః | ఓం సుధానిధయే నమః | ఓం సదారాధ్యాయ నమః | ఓం సత్పతయే నమః | ఓం సాధుపూజితాయ నమః | ౯ ఓం జితేంద్రియాయ నమః | ఓం జగద్యోనయే నమః | ఓం జ్యోతిశ్చక్రప్రవర్తకాయ నమః | …