Sri Shiridi Sai Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ షిర్డీసాయి అష్టోత్తరశతనామావళిః

image_print

Sai BabaSri Shiridi Sai Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ షిర్డీసాయి అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః |

ఓం లక్ష్మీనారాయణాయ నమః |

ఓం కృష్ణరామశివమారుత్యాదిరూపాయ నమః |

ఓం శేషశాయినే నమః |

ఓం గోదావరీతటశిరడీవాసినే నమః |

ఓం భక్తహృదాలయాయ నమః |

ఓం సర్వహృన్నిలయాయ నమః |

ఓం భూతావాసాయ నమః |

ఓం భూతభవిష్యద్భావవర్జితాయ నమః |

ఓం కాలాతీతాయ నమః || ౧౦ ||

ఓం కాలాయ నమః |

ఓం కాలకాలాయ నమః |

ఓం కాలదర్పదమనాయ నమః |

ఓం మృత్యుంజయాయ నమః |

ఓం అమర్త్యాయ నమః |

ఓం మర్త్యాభయప్రదాయ నమః |

ఓం జీవాధారాయ నమః |

ఓం సర్వాధారాయ నమః |

ఓం భక్తావసనసమర్థాయ నమః |

ఓం భక్తావనప్రతిజ్ఞాయ నమః || ౨౦ ||

ఓం అన్నవస్త్రదాయ నమః |

ఓం ఆరోగ్యక్షేమదాయ నమః |

ఓం ధనమాంగళ్యప్రదాయ నమః |

ఓం ఋద్ధిసిద్ధిదాయ నమః |

ఓం పుత్రమిత్రకలత్రబంధుదాయ నమః |

ఓం యోగక్షేమవహాయ నమః |

ఓం ఆపద్బాంధవాయ నమః |

ఓం మార్గబంధవే నమః |

ఓం భుక్తిముక్తిస్వర్గాపవర్గదాయ నమః |

ఓం ప్రియాయ నమః || ౩౦ ||

ఓం ప్రీతివర్ధనాయ నమః |

ఓం అంతర్యామినే నమః |

ఓం సచ్చిదాత్మనే నమః |

ఓం నిత్యానందాయ నమః |

ఓం పరమసుఖదాయ నమః |

ఓం పరమేశ్వరాయ నమః |

ఓం పరబ్రహ్మణే నమః |

ఓం పరమాత్మనే నమః |

ఓం జ్ఞానస్వరూపిణే నమః |

ఓం జగతఃపిత్రే నమః || ౪౦ ||

ఓం భక్తానాంమాతృదాతృపితామహాయ నమః |

ఓం భక్తాభయప్రదాయ నమః |

ఓం భక్తపరాధీనాయ నమః |

ఓం భక్తానుగ్రహకాతరాయ నమః |

ఓం శరణాగతవత్సలాయ నమః |

ఓం భక్తిశక్తిప్రదాయ నమః |

ఓం జ్ఞానవైరాగ్యదాయ నమః |

ఓం ప్రేమప్రదాయ నమః |

ఓం సంశయహృదయ దౌర్బల్య పాపకర్మవాసనాక్షయకరాయ నమః |

ఓం హృదయగ్రంథిభేదకాయ నమః || ౫౦ ||

ఓం కర్మధ్వంసినే నమః |

ఓం శుద్ధసత్వస్థితాయ నమః |

ఓం గుణాతీతగుణాత్మనే నమః |

ఓం అనంతకళ్యాణగుణాయ నమః |

ఓం అమితపరాక్రమాయ నమః |

ఓం జయినే నమః |

ఓం దుర్ధర్షాక్షోభ్యాయ నమః |

ఓం అపరాజితాయ నమః |

ఓం త్రిలోకేషు అవిఘాతగతయే నమః |

ఓం అశక్యరహితాయ నమః || ౬౦ ||

ఓం సర్వశక్తిమూర్తయే నమః |

ఓం స్వరూపసుందరాయ నమః |

ఓం సులోచనాయ నమః |

ఓం బహురూపవిశ్వమూర్తయే నమః |

ఓం అరూపవ్యక్తాయ నమః |

ఓం అచింత్యాయ నమః |

ఓం సూక్ష్మాయ నమః |

ఓం సర్వాంతర్యామినే నమః |

ఓం మనోవాగతీతాయ నమః |

ఓం ప్రేమమూర్తయే నమః || ౭౦ ||

ఓం సులభదుర్లభాయ నమః |

ఓం అసహాయసహాయాయ నమః |

ఓం అనాథనాథదీనబంధవే నమః |

ఓం సర్వభారభృతే నమః |

ఓం అకర్మానేకకర్మాసుకర్మిణే నమః |

ఓం పుణ్యశ్రవణకీర్తనాయ నమః |

ఓం తీర్థాయ నమః |

ఓం వాసుదేవాయ నమః |

ఓం సతాంగతయే నమః |

ఓం సత్పరాయణాయ నమః || ౮౦ ||

ఓం లోకనాథాయ నమః |

ఓం పావనానఘాయ నమః |

ఓం అమృతాంశువే నమః |

ఓం భాస్కరప్రభాయ నమః |

ఓం బ్రహ్మచర్యతపశ్చర్యాది సువ్రతాయ నమః |

ఓం సత్యధర్మపరాయణాయ నమః |

ఓం సిద్ధేశ్వరాయ నమః |

ఓం సిద్ధసంకల్పాయ నమః |

ఓం యోగేశ్వరాయ నమః |

ఓం భగవతే నమః || ౯౦ ||

ఓం భక్తవత్సలాయ నమః |

ఓం సత్పురుషాయ నమః |

ఓం పురుషోత్తమాయ నమః |

ఓం సత్యతత్త్వబోధకాయ నమః |

ఓం కామాదిషడ్వైరిధ్వంసినే నమః |

ఓం అభేదానందానుభవప్రదాయ నమః |

ఓం సమసర్వమతసమ్మతాయ నమః |

ఓం శ్రీదక్షిణామూర్తయే నమః |

ఓం శ్రీవేంకటేశరమణాయ నమః |

ఓం అద్భుతానందచర్యాయ నమః || ౧౦౦ ||

ఓం ప్రపన్నార్తిహరాయ నమః |

ఓం సంసారసర్వదుఃఖక్షయకరాయ నమః |

ఓం సర్వవిత్సర్వతోముఖాయ నమః |

ఓం సర్వాంతర్బహిస్థితాయ నమః |

ఓం సర్వమంగళకరాయ నమః |

ఓం సర్వాభీష్టప్రదాయ నమః |

ఓం సమరసన్మార్గస్థాపనాయ నమః |

ఓం శ్రీసమర్థసద్గురుసాయినాథాయ నమః || ౧౦౮ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *