Sri Sai Vibhuti Mantram – శ్రీ సాయి విభూతి మంత్రం

image_print

Sai BabaSri Sai Vibhuti Mantram – శ్రీ సాయి విభూతి మంత్రం

మహాగ్రాహపీడాం మహోత్పాతపీడాం

మహారోగపీడాం మహాతీవ్రపీడాం |

హరత్యాశుచే ద్వారకామాయి భస్మం

నమస్తే గురు శ్రేష్ఠ సాయీశ్వరాయ ||

పరమం పవిత్రం బాబా విభూతిం

పరమం విచిత్రం లీలావిభూతిం |

పరమార్థ ఇష్టార్థ మోక్షప్రదానం

బాబా విభూతిం ఇదమాశ్రయామి ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *