Kubera Ashtothram in Telugu

Kubera e1695459439883
image_print

Kubera Ashtothram in Telugu – శ్రీ కుబేర అష్టోత్రం

ఓం కుబేరాయ నమః |
ఓం ధనదాయ నమః |
ఓం శ్రీమదే నమః |
ఓం యక్షేశాయ నమః |
ఓం గుహ్యకేశ్వరాయ నమః |
ఓం నిధీశాయ నమః |
ఓం శంకరసఖాయ నమః |
ఓం మహాలక్ష్మీనివాసభువయే నమః |
ఓం మహాపద్మనిధీశాయ నమః |
ఓం పూర్ణాయ నమః || ౧౦ ||
ఓం పద్మనిధీశ్వరాయ నమః |
ఓం శంఖాఖ్య నిధినాథాయ నమః |
ఓం మకరాఖ్యనిధిప్రియాయ నమః |
ఓం సుఖఛాప నిధినాయకాయ నమః |
ఓం ముకుందనిధినాయకాయ నమః |
ఓం కుందాక్యనిధినాథాయ నమః |
ఓం నీలనిత్యాధిపాయ నమః |
ఓం మహతే నమః |
ఓం వరనిత్యాధిపాయ నమః |
ఓం పూజ్యాయ నమః || ౨౦ ||
ఓం లక్ష్మీసామ్రాజ్యదాయకాయ నమః |
ఓం ఇలపిలాపతయే నమః |
ఓం కోశాధీశాయ నమః |
ఓం కులోధీశాయ నమః |
ఓం అశ్వరూపాయ నమః |
ఓం విశ్వవంద్యాయ నమః |
ఓం విశేషజ్ఞానాయ నమః |
ఓం విశారదాయ నమః |
ఓం నళకూభరనాథాయ నమః |
ఓం మణిగ్రీవపిత్రే నమః || ౩౦ ||
ఓం గూఢమంత్రాయ నమః |
ఓం వైశ్రవణాయ నమః |
ఓం చిత్రలేఖామనప్రియాయ నమః |
ఓం ఏకపింకాయ నమః |
ఓం అలకాధీశాయ నమః |
ఓం పౌలస్త్యాయ నమః |
ఓం నరవాహనాయ నమః |
ఓం కైలాసశైలనిలయాయ నమః |
ఓం రాజ్యదాయ నమః |
ఓం రావణాగ్రజాయ నమః || ౪౦ ||
ఓం చిత్రచైత్రరథాయ నమః |
ఓం ఉద్యానవిహారాయ నమః |
ఓం సుకుతూహలాయ నమః |
ఓం మహోత్సహాయ నమః |
ఓం మహాప్రాజ్ఞాయ నమః |
ఓం సదాపుష్పకవాహనాయ నమః |
ఓం సార్వభౌమాయ నమః |
ఓం అంగనాథాయ నమః |
ఓం సోమాయ నమః |
ఓం సౌమ్యదికేశ్వరాయ నమః |
ఓం పుణ్యాత్మనే నమః || ౫౦ ||
ఓం పురూహతశ్రీయై నమః |
ఓం సర్వపుణ్యజనేశ్వరాయ నమః |
ఓం నిత్యకీర్తయే నమః |
ఓం లంకాప్రాక్తన నాయకాయ నమః |
ఓం యక్షాయ నమః |
ఓం పరమశాంతాత్మనే నమః |
ఓం యక్షరాజే నమః |
ఓం యక్షిణివిరుత్తాయ నమః |
ఓం కిన్నరేశ్వరాయ నమః |
ఓం కింపురుషనాథాయ నమః || ౬౦ ||
ఓం ఖడ్గాయుధాయ నమః |
ఓం వశినే నమః |
ఓం ఈశానదక్షపార్శ్వస్థాయ నమః |
ఓం వాయునామసమాశ్రయాయ నమః |
ఓం ధర్మమార్గైకనిరతాయ నమః |
ఓం ధర్మసంముఖసంస్థితాయ నమః |
ఓం నిత్యేశ్వరాయ నమః |
ఓం ధనాధ్యక్షాయ నమః |
ఓం అష్టలక్ష్మ్యాశ్రీతాలయాయ నమః |
ఓం మనుష్యధర్మణ్యే నమః || ౭౦ ||
ఓం సకృతాయ నమః |
ఓం కోశలక్ష్మీసమాశ్రితాయ నమః |
ఓం ధనలక్ష్మీనిత్యవాసాయ నమః |
ఓం ధాన్యలక్ష్మీనివాసభువయే నమః |
ఓం అశ్వలక్ష్మీసదావాసాయ నమః |
ఓం గజలక్ష్మీస్థిరాలయాయ నమః |
ఓం రాజ్యలక్ష్మీజన్మగేహాయ నమః |
ఓం ధైర్యలక్ష్మీకృపాశ్రయాయ నమః |
ఓం అఖండైశ్వర్యసంయుక్తాయ నమః |
ఓం నిత్యానందాయ నమః || ౮౦ ||
ఓం సుఖాశ్రయాయ నమః |
ఓం నిత్యతృప్తాయ నమః |
ఓం నిధివేత్రే నమః |
ఓం నిరాశాయ నమః |
ఓం నిరుపద్రవాయ నమః |
ఓం నిత్యకామాయ నమః |
ఓం నిరాకాంక్షాయ నమః |
ఓం నిరుపాధికవాసభువయే నమః |
ఓం శాంతాయ నమః |
ఓం సర్వగుణోపేతాయ నమః || ౯౦ ||
ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః |
ఓం సర్వసమ్మతాయ నమః |
ఓం సర్వాణికరుణాపాత్రాయ నమః |
ఓం సదానంద కృపాలయాయ నమః |
ఓం గంధర్వకులసంసేవ్యాయ నమః |
ఓం సౌగంధిక కుసుమప్రియాయ నమః |
ఓం స్వర్ణనగరీవాసాయ నమః |
ఓం నిధిపీఠసమాశ్రితాయ నమః |
ఓం మహామేరుద్రాస్తాయనే నమః |
ఓం మహర్షీగణసంస్తుతాయ నమః || ౧౦౦ ||
ఓం తుష్టాయ నమః |
ఓం శూర్పణకా జ్యేష్ఠాయ నమః |
ఓం శివపూజారథాయ నమః |
ఓం అనఘాయ నమః |
ఓం రాజయోగసమాయుక్తాయ నమః |
ఓం రాజశేఖరపూజయే నమః |
ఓం రాజరాజాయ నమః |
ఓం కుబేరాయ నమః || ౧౦౮ ||
| ఇతీ శ్రీ కుబేర అష్టోత్తర శతనామావళి సంపూర్ణమ్ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *