Ketu Ashtottara Shatanamavali

Ketu
image_print

Ketu Ashtottara Shatanamavali in Telugu – శ్రీ కేతు అష్టోత్తర శతనామావళిః

ఓం కేతవే నమః |
ఓం స్థూలశిరసే నమః |
ఓం శిరోమాత్రాయ నమః |
ఓం ధ్వజాకృతయే నమః |
ఓం నవగ్రహయుతాయ నమః |
ఓం సింహికాసురీగర్భసంభవాయ నమః |
ఓం మహాభీతికరాయ నమః |
ఓం చిత్రవర్ణాయ నమః |
ఓం పింగళాక్షకాయ నమః | ౯ |
ఓం ఫలోధూమ్రసంకాశాయ నమః |
ఓం తీక్ష్ణదంష్ట్రాయ నమః |
ఓం మహోరగాయ నమః |
ఓం రక్తనేత్రాయ నమః |
ఓం చిత్రకారిణే నమః |
ఓం తీవ్రకోపాయ నమః |
ఓం మహాసురాయ నమః |
ఓం క్రూరకంఠాయ నమః |
ఓం క్రోధనిధయే నమః | ౧౮ |
ఓం ఛాయాగ్రహవిశేషకాయ నమః |
ఓం అంత్యగ్రహాయ నమః |
ఓం మహాశీర్షాయ నమః |
ఓం సూర్యారయే నమః |
ఓం పుష్పవద్గ్రహిణే నమః |
ఓం వరదహస్తాయ నమః |
ఓం గదాపాణయే నమః |
ఓం చిత్రవస్త్రధరాయ నమః |
ఓం చిత్రధ్వజపతాకాయ నమః | ౨౭ |
ఓం ఘోరాయ నమః |
ఓం చిత్రరథాయ నమః |
ఓం శిఖినే నమః |
ఓం కుళుత్థభక్షకాయ నమః |
ఓం వైడూర్యాభరణాయ నమః |
ఓం ఉత్పాతజనకాయ నమః |
ఓం శుక్రమిత్రాయ నమః |
ఓం మందసఖాయ నమః |
ఓం గదాధరాయ నమః | ౩౬ |
ఓం నాకపతయే నమః |
ఓం అంతర్వేదీశ్వరాయ నమః |
ఓం జైమినిగోత్రజాయ నమః |
ఓం చిత్రగుప్తాత్మనే నమః |
ఓం దక్షిణాముఖాయ నమః |
ఓం ముకుందవరపాత్రాయ నమః |
ఓం మహాసురకులోద్భవాయ నమః |
ఓం ఘనవర్ణాయ నమః |
ఓం లంబదేహాయ నమః | ౪౫ |
ఓం మృత్యుపుత్రాయ నమః |
ఓం ఉత్పాతరూపధారిణే నమః |
ఓం అదృశ్యాయ నమః |
ఓం కాలాగ్నిసన్నిభాయ నమః |
ఓం నృపీడాయ నమః |
ఓం గ్రహకారిణే నమః |
ఓం సర్వోపద్రవకారకాయ నమః |
ఓం చిత్రప్రసూతాయ నమః |
ఓం అనలాయ నమః | ౫౪ |
ఓం సర్వవ్యాధివినాశకాయ నమః |
ఓం అపసవ్యప్రచారిణే నమః |
ఓం నవమే పాపదాయకాయ నమః |
ఓం పంచమే శోకదాయ నమః |
ఓం ఉపరాగఖేచరాయ నమః |
ఓం అతిపురుషకర్మణే నమః |
ఓం తురీయే సుఖప్రదాయ నమః |
ఓం తృతీయే వైరదాయ నమః |
ఓం పాపగ్రహాయ నమః | ౬౩ |
ఓం స్ఫోటకకారకాయ నమః |
ఓం ప్రాణనాథాయ నమః |
ఓం పంచమే శ్రమకారకాయ నమః |
ఓం ద్వితీయేఽస్ఫుటవగ్దాత్రే నమః |
ఓం విషాకులితవక్త్రకాయ నమః |
ఓం కామరూపిణే నమః |
ఓం సింహదంతాయ నమః |
ఓం సత్యే అనృతవతే నమః |
ఓం చతుర్థే మాతృనాశాయ నమః | ౭౨ |
ఓం నవమే పితృనాశకాయ నమః |
ఓం అంత్యే వైరప్రదాయ నమః |
ఓం సుతానందనబంధకాయ నమః |
ఓం సర్పాక్షిజాతాయ నమః |
ఓం అనంగాయ నమః |
ఓం కర్మరాశ్యుద్భవాయ నమః |
ఓం ఉపాంతే కీర్తిదాయ నమః |
ఓం సప్తమే కలహప్రదాయ నమః |
ఓం అష్టమే వ్యాధికర్త్రే నమః | ౮౧ |
ఓం ధనే బహుసుఖప్రదాయ నమః |
ఓం జననే రోగదాయ నమః |
ఓం ఊర్ధ్వమూర్ధజాయ నమః |
ఓం గ్రహనాయకాయ నమః |
ఓం పాపదృష్టయే నమః |
ఓం ఖేచరాయ నమః |
ఓం శాంభవాయ నమః |
ఓం అశేషపూజితాయ నమః |
ఓం శాశ్వతాయ నమః | ౯౦ |
ఓం నటాయ నమః |
ఓం శుభాఽశుభఫలప్రదాయ నమః |
ఓం ధూమ్రాయ నమః |
ఓం సుధాపాయినే నమః |
ఓం అజితాయ నమః |
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః |
ఓం సింహాసనాయ నమః |
ఓం కేతుమూర్తయే నమః |
ఓం రవీందుద్యుతినాశకాయ నమః | ౯౯ |
ఓం అమరాయ నమః |
ఓం పీడకాయ నమః |
ఓం అమర్త్యాయ నమః |
ఓం విష్ణుదృష్టాయ నమః |
ఓం అసురేశ్వరాయ నమః |
ఓం భక్తరక్షాయ నమః |
ఓం వైచిత్ర్యకపటస్యందనాయ నమః |
ఓం విచిత్రఫలదాయినే నమః |
ఓం భక్తాభీష్టఫలప్రదాయ నమః | ౧౦౮ |
ఇతి శ్రీ కేతు అష్టోత్తర శతనామావళిః ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *