sri maha saraswati stavam in telugu

saraswati

sri maha saraswati stavam in telugu – శ్రీ మహాసరస్వతీ స్తవం అశ్వతర ఉవాచ | జగద్ధాత్రీమహం దేవీమారిరాధయిషుః శుభామ్ | స్తోష్యే ప్రణమ్య శిరసా బ్రహ్మయోనిం సరస్వతీమ్ || 1 || సదసద్దేవి యత్కించిన్మోక్షవచ్చార్థవత్పదమ్ | తత్సర్వం త్వయ్యసంయోగం యోగవద్దేవి సంస్థితమ్ || 2 || త్వమక్షరం పరం దేవి యత్ర సర్వం ప్రతిష్ఠితమ్ | అక్షరం పరమం దేవి సంస్థితం పరమాణువత్ || ౩ || అక్షరం పరమం బ్రహ్మ విశ్వంచైతత్క్షరాత్మకమ్ | …

Saraswati Sahasranamavali in Telugu

saraswati

Saraswati Sahasranamavali in Telugu – శ్రీ సరస్వతీ సహస్రనామం ఓం వాచే నమః | ఓం వాణ్యై నమః | ఓం వరదాయై నమః | ఓం వంద్యాయై నమః | ఓం వరారోహాయై నమః | ఓం వరప్రదాయై నమః | ఓం వృత్త్యై నమః | ఓం వాగీశ్వర్యై నమః | ఓం వార్తాయై నమః | ఓం వరాయై నమః | ఓం వాగీశవల్లభాయై నమః | ఓం విశ్వేశ్వర్యై నమః …

Saraswati Saharsranama Stotram in Telugu

saraswati

Saraswati Saharsranama Stotram in Telugu – శ్రీ సరస్వతీ సహస్రనామ స్తోత్రం ధ్యానం శ్రీమచ్చందన చర్చి తోజ్వలవపు శుక్లాంబరా మల్లికా | మాలా లాలిత కుంతలా ప్రవిలస న్ముక్తావలీ శోభనా || సర్వజ్ఞాన నిదాన పుస్తక ధరా రుద్రాక్ష మాలాంకితా | వాగ్దేవీ వదనాంబుజే వసతు మే త్రైలోక్య మాతా శుభా || శ్రీ నారద ఉవాచ భగవన్ పరమేశాన సర్వ లోకైక నాయక | కథం సరస్వతీ సాక్షాత్ప్రసన్నా పరమే ష్ఠినః || కథం …

SREE SARASWATI ASHTOTTARA SATA NAMA STOTRAM

saraswati

SREE SARASWATI ASHTOTTARA SATA NAMA STOTRAM – శ్రీ సరస్వతీ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రమ్ సరస్వతీ మహాభద్రా మహామాయా వరప్రదా | శ్రీప్రదా పద్మనిలయా పద్మాక్షీ పద్మవక్త్రగా || 1 || శివానుజా పుస్తకధృత్ జ్ఞానముద్రా రమా పరా | కామరూపా మహావిద్యా మహాపాతకనాశినీ || 2 || మహాశ్రయా మాలినీ చ మహాభొగా మహాభుజా | మహాభాగా మహొత్సాహా దివ్యాంగా సురవందితా || 3 || మహాకాలీ మహాపాశా మహాకారా మహాంకుశా | …

saraswati ashtottara sata namavali

saraswati

saraswati ashtottara sata namavali – సరస్వతి అష్టోత్తర శత నామావళి ఓం శ్రీ సరస్వత్యై నమః ఓం మహాభద్రాయై నమః ఓం మహమాయాయై నమః ఓం వరప్రదాయై నమః ఓం శ్రీప్రదాయై నమః ఓం పద్మనిలయాయై నమః ఓం పద్మాక్ష్యై నమః ఓం పద్మవక్త్రాయై నమః ఓం శివానుజాయై నమః ఓం పుస్తకభృతే నమః ఓం జ్ఞానముద్రాయై నమః ||10 || ఓం రమాయై నమః ఓం పరాయై నమః ఓం కామరూపిణ్యై నమః ఓం …