Sri Satyanarayanuni Sevaku Raramma lyrics in telugu

Sri Satyanarayanuni Sevaku e1695799719615

Sri Satyanarayanuni Sevaku Raramma lyrics in telugu – శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకు రారమ్మా పల్లవి: శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకు రారమ్మా మనసార స్వామిని కొలిచి హారతులీరమ్మ శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకు రారమ్మా మనసార స్వామిని కొలిచి హారతులీరమ్మ నోచిన వారికి నోచిన వరము చూసినవారికి చూసిన ఫలము శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకు రారమ్మా మనసార స్వామిని కొలిచి హారతులీరమ్మ మనసార స్వామిని కొలిచి హారతులీరమ్మ చరణం 1: స్వామిని పూజించే చేతులే చేతులట ఆ …

Panchamukha Hanuman Kavacham Telugu Lyrics

Panchamukha Hanuman Kavacham Telugu Lyrics – శ్రీ పంచముఖ హనుమత్కవచం అస్య శ్రీ పంచముఖహనుమన్మంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః గాయత్రీఛందః పంచముఖవిరాట్ హనుమాన్ దేవతా హ్రీం బీజం శ్రీం శక్తిః క్రౌం కీలకం క్రూం కవచం క్రైం అస్త్రాయ ఫట్ ఇతి దిగ్బంధః | శ్రీ గరుడ ఉవాచ | అథ ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి శృణు సర్వాంగసుందరి | యత్కృతం దేవదేవేన ధ్యానం హనుమతః ప్రియమ్ || ౧ || పంచవక్త్రం మహాభీమం త్రిపంచనయనైర్యుతమ్ | బాహుభిర్దశభిర్యుక్తం …

Sri Rama Duta Hanuman Song Lyrics in Telugu

Sri Rama Duta Hanuman e1695973843770

Sri Rama Duta Hanuman Song Lyrics in Telugu – శ్రీ రామ దూత హనుమ శ్రీ రామ దూత హనుమ తవ చరణం శరణం భయ హరణం తవ చరణం శరణం భవ తరణం శ్రీ రామ దూత హనుమ అంజనీ సుత హే ఆంజనేయ సుగ్రీవ ప్రియ సుగుణ ధేయ రామదాస అరివీర భయంకర తవ చరణం భవ భయ హరణం || చ 1 || శ్రీ రామ దూత హనుమ …

Jaya Jaya Subhakara Vinayaka Song Lyrics in Telug

Ganesh 1 e1695113656551

Jaya Jaya Subhakara Vinayaka Song Lyrics in Telugu – జయ జయ శుభకర వినాయక వక్రతుండ మహాకాయ కోటిసూర్య సమప్రభా నిర్విఘ్నం కురుమేదేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా…. జయ జయ శుభకర వినాయక శ్రీ కాణిపాక వరసిద్ది వినాయక జయ జయ శుభకర వినాయక శ్రీ కాణిపాక వరసిద్ది వినాయక ఆ…ఆ…ఆ…ఆ… బాహుదానదీ తీరములోన బావిలోన వెలసిన దేవ మహిలో జనులకు మహిమలు చాటి ఇహపరములనిడు మహానుభావా ఇష్టమైనది వదలిన నీకడ ఇష్టకామ్యములు తీర్చే గణపతి …

Adivo Alladivo Lyrics

Adivo Alladivo Lyrics in Telugu – అదివో అల్లదివో అదివో అల్లదివో శ్రీ హరివాసము పదివేల శేషుల పడగలమయము || అదివో || అదే వేంకటాచల మఖిలోన్నతము అదివో బ్రహ్మాదుల కపురూపము అదివో నిత్య నివాస మఖిల మునులకు అదే చూడుడు అదే మ్రొక్కుడు ఆనందమయము || అదివో || చెంగట నల్లదివో శేషాచలము నింగినున్న దేవతల నిజవాసము ముంగిట నల్లదివో మూలనున్న ధనము బంగారు శిఖరాల బహు బ్రహ్మమయము || అదివో || కైవల్యపదము …